FDMs forretningsbetingelser

På denne side kan du læse samtlige handelsbetingelser for FDMs produkter og services.

Gå til betingelser for:

 

1. FDM MEDLEMSKAB

1. Dit medlemskab

1.1 Et FDM-medlemskab giver dig adgang til en lang række produkter og serviceydelser. Endvidere har du med et FDM-medlemskab mulighed for at tilkøbe yderligere produkter og ydelser til fordelagtige priser.

1.2 Du modtager et fordelskort som dokumentation for dit medlemskab.

1.3 Dit FDM-medlemskab omfatter:

 • Medlemsmagasinet Motor, som udkommer i printform og som onlinemagasin.
 • Adgang til rådgivning i bilrelaterede spørgsmål af FDMs jurister, teknikere og rejsespecialister.
 • Mulighed for at tegne forsikringer i FDM Forsikring. Forsikringstager skal opfylde FDM Forsikrings betingelser for tegning af forsikringer.
 • Mulighed for at tegne FDM Forsikring, der er etableret i samarbejde med LB Forsikring.
 • Mulighed for at få et FDM billån, der er etableret i samarbejde med Lån & Spar Bank. FDM billån forudsætter dog kreditgodkendelse fra Lån & Spar Bank.
 • Adgang til test, syn, kurser m.v. på FDMs testcentre og køretekniske anlæg mod særskilt betaling til reduceret medlemspris.
 • Adgang til en lang række rabatter og fordele i Danmark og udlandet i relation til bil, fritid, rejser og særlige medlemsarrangementer.
 • Rabat på bl.a. benzin, diesel og autoværksteder hos udvalgte FDM-partnere.
 • Adgang til rådgivning om camping og FDMs campingportal, der giver mulighed for at søge campingpladser i hele Europa samt en oversigt over fordelspladser i Danmark.
 • Køb i FDMs netbutik med en lang række varer til reducerede medlemspriser.
 • Særlige nyhedsbreve for medlemmer om biler, ferie, camping, FDMs netbutik m.v.
 • Særlige medlemstilbud hos FDM travel.


2. Fortydelsesret 

2.1 Fortrydelsesfristen

Du kan uden begrundelse fortryde dit køb (via fjernsalg) af FDM-medlemskab inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du køber medlemskabet.

2.2 Vores tilbagebetaling

Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer FDM dine indbetalinger. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor FDM har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale. FDM gennemfører tilbage- betalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

2.3 Fremgangsmåde

Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til FDMs kundeservice. Husk at opgive medlemsnummer.


3. Betaling 

3.1 Hvis du melder dig ind til en rabatpris som led i en kampagne, gælder rabatprisen alene i den oplyste periode. Herefter fortsættes abonnementet til FDMs almindelige priser. 

3.2 Ved betaling i forbindelse med oprettelsen af dit FDM-medlemskab har du mulighed for at benytte følgende betalingskort: VISA, VISA/Dankort, MasterCard, Maestro, Diners Club og JCB. Der opkræves ingen gebyrer ved betaling med ovennævnte betalingskort.

3.3 Ved betaling via girokort vil der for medlemskaber tegnet efter den 3. august 2015 blive pålagt et opkrævningsgebyr på 25 kr. pr. udsendt girokort.


4.Bonus

4.1 Som FDM-medlem kan du få økonomiske fordele hos en række af FDMs samarbejdspartnere. I langt de fleste tilfælde er der tale om rabataftaler, hvor rabatten bliver fratrukket med det samme, men i enkelte tilfælde er der tale om en bonusordning, hvor besparelsen bliver indsat på din bonuskonto hos FDM.

4.2 Når dit medlemskontingent bliver opkrævet, er den opsparede bonus fratrukket kontingentet. Hvis din opsparede bonus overstiger kontingentet, vil den overskydende bonus som udgangspunkt blive overført til det næste års kontingent. Hvis det overskydende beløb overstiger 50 kr., kan du også vælge at få beløbet overført til din bankkonto ved at oplyse dit bankkontonummer til FDM.

4.3 Hvis dit FDM-medlemskab måtte ophøre, er du berettiget til at få overført et eventuelt opsparet bonusbeløb til din bankkonto, forudsat at det opsparede bonusbeløb overstiger det under pkt. 4.4 anførte administrationsgebyr. Du bedes oplyse dit bankkontonummer til FDM med henblik på en sådan overførsel.

4.4 I forbindelse med en indbetaling af bonusbeløbet til din bankkonto i tilfældene nævnt under pkt. 4.2 og 4.3, vil du blive opkrævet et administrationsgebyr på 50 kr. pr. transaktion.

4.5 Ønsker du at vide, hvor meget der står på din bonuskonto, er du velkommen til at kontakte FDMs kundeservice (www.fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40) for at få en oversigt over din bonusopsparing.


5. Opsigelse

5.1 Dit FDM-medlemskab er et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges af dig.

5.2 Du kan til enhver tid opsige dit abonnement med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra indgåelsen af medlemsaftalen. Dette gælder også, hvis medlemskabet fornys eller forlænges, uden at der mellem FDM og dig indgås en aftale med et helt nyt indhold.

5.3 Hvis dit medlemskab ophører før slutningen af en abonnementsperiode, modtager du en forholdsmæssig tilbagebetaling. FDM gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

Opsigelse af dit medlemskab kan ske ved kontakt til FDMs kundeservice på www.fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40.


6. Vilkårsændringer

Der tages forbehold for prisændringer og ændringer af tjenester på fdm.dk. FDM forbeholder sig endvidere retten til at ændre gældende abonnementsbetingelser med virkning fra den næstfølgende medlemsperiode. Eventuelle vilkårsændringer vil ske med rimeligt varsel og pr. e-mail.


7. Ændring af medlemskab

Ved ønske om ændring af dit medlemskab bedes du kontakte FDMs kundeservice på www.fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40.


8. Ændringer af dine kontaktoplysninger

8.1 Ved indmeldelse vælger du, hvilken type medlemskab du ønsker. Når du har valgt medlemskab, vil du blive bedt om at oprette dig med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og din bils nummerplade. Det er vigtigt, at du udfylder dette korrekt, bl.a. fordi FDM sender magasinet Motor, vores nyhedsbreve m.v. til den adresse og e-mail-adresse, som du opgiver.

8.2 Ændringer i dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og fysisk adresse, skal oplyses FDM hurtigst muligt efter ændringen. Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager aftalte produkter og vigtige meddelelser fra FDM, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger.


9. Behandling af personoplysninger 

9.1 FDM er ansvarlig for de personoplysninger, du afgiver, når du indgår aftale med FDM om et medlemskab. FDM anvender de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med persondataloven.

9.2 FDM opbevarer dine personlige oplysninger efter indgåelse af aftale om medlemskab. Personoplysningerne, som FDM opbevarer, er dit navn, kontaktinformationer, herunder e-mailadresse, fysisk adresse, telefonnummer og din bils nummerplade, samt evt. oplysning om din brug af FDMs hjemmeside.

9.3 FDM benytter oplysningerne til opfyldelse af den mellem dig og FDM indgåede aftale og evt. til at tilpasse FDMs hjemmeside til din og andre kunders behov. Ligeledes benyttes de indsamlede oplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale, i den udstrækning det er i overensstemmelse med gældende ret.

9.4 FDM opbevarer alene dine personoplysninger i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes dine personoplysninger.

9.5 Dine personoplysninger registreret hos FDM deles med selskaber i FDM-koncernen og FDMs øvrige samarbejdspartnere, i det omfang det er nødvendigt, for at du som medlem kan opnå de fordele, de pågældende samarbejdspartnere, tilbyder FDMs medlemmer. En opdateret oversigt over FDMs til enhver tid aktuelle samarbejdspartnere finder du på rabat.fdm.dk.

9.6 Du kan altid henvende dig til FDMs kundeservice på www.fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40 og få oplyst, hvilke oplysninger der behandles om dig, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage. Der henvises i øvrigt til FDMs generelle privatlivs- og cookiepolitik. Der henvises i øvrigt til FDM's generelle privatlivs- og cookiepolitik


10. Ansvarsfraskrivelse


10.1 Generelle oplysninger og informationer på fdm.dk må ikke bruges i stedet for egentlig professionel rådgivning. Hverken denne tjeneste, vores forfattere eller andre bidragsydere til generelt materiale på fdm.dk kan gøres ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af generelle oplysninger og informationer, herunder afledte krav og konsekvenstab, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

10.2 FDM er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDMs kontrol.


11. Immaterielle rettigheder

Alle rettigheder til indhold på fdm.dk tilhører FDM eller FDMs samarbejdspartnere og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentning af skriftlig tilladelse.


12. Om brugen af fdm.dk

Oplever du problemer med at logge ind på fdm.dk efter indmeldelsen eller på andre tidspunkter, bedes du henvende dig til FDMs kundeservice på www.fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40. Husk venligst at oplyse medlemsnummer ved henvendelse.


13.Oplysning om klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med FDMs håndtering af dit medlemskab eller andet, skal du kontakte FDM på tlf. 70 13 30 40 eller via fdmmedlemsservice@fdm.dk. Du har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse fdm@fdm.dk.

 

Supplerende betingelser gældende for FDM-Erhvervsmedlemskab

Med følgende suppleringer/modificeringer gælder de ovenfor anførte betingelser også for et FDM-erhvervsmedlemskab:

1.1
Alene den juridiske person (virksomheden), som har tegnet FDM-erhvervsmedlemskab, er omfattet af medlemskabet. De ansatte hos den juridiske person er ikke dækket af FDM-erhvervsmedlemskabet.

1.2
FDM yder som udgangspunkt alene rådgivning til privatpersoner i forbrugerforhold. Et FDM-erhvervsmedlemskab giver derfor ikke adgang til rådgivning fra FDM. FDM er en forbrugerorganisation, hvorfor en række af FDMs øvrige ydelser heller ikke gælder for et FDM-erhvervsmedlemskab.

Et FDM-erhvervsmedlemskab giver bl.a. ikke adgang til:

 • Tegning af forsikring hos FDM forsikring
 • FDMs finansieringsfordele, herunder optagelse af FDM billån
 • FDM-fordele/-rabatter
 • Rådgivning.

FDM vejhjælp tegner endvidere heller ikke vejhjælp for visse erhvervsgrupper. Der henvises til nærmere oplysninger i FDM vejhjælps betingelser.
FDM udvikler løbende nye produkter/ydelser. Disse kan ikke forventes at være omfattet af et FDM-erhvervsmedlemskab.

Nærmere oplysninger om, hvad et FDM-erhvervsmedlemskab giver adgang til, fås ved kontakt til FDM på tlf. 70 13 30 40.

1.3 Ved tegning af et FDM-erhvervsmedlemskab er der mulighed for uden merpris at få tilknyttet en privatperson til medlemskabet. I de tilfælde, hvor privatpersonen agerer som forbruger, gælder de i pkt. 1.2 oplistede undtagelser ikke.

1.4
Et FDM-erhvervsmedlemskab giver mulighed for modtagelse af op til tre eksemplarer af magasinet Motor i printform uden yderligere omkostninger.

1.5
Et FDM-erhvervsmedlemskab giver ikke adgang til stemmerettighed og valgbarhed til repræsentantskabet. Dette gælder også for den privatperson, der evt. måtte blive tilknyttet til erhvervsmedlemskabet, jf. pkt. 1.3.

1.6
FDM kan nægte en ansøger optagelse i foreningen, hvis FDM vurderer, at ansøgerens medlemskab vil give foreningen habilitetsproblemer, herunder 

 • hvis ansøgeren har haft konflikter med foreningen, eller det må anses for sandsynligt, at ansøgeren vil få sådanne
 • hvis ansøgeren ikke overholder (forbrugerbeskyttende) lovgivning
 • hvis ansøgeren eller ledende medarbejdere/bestyrelsesmedlemmer hos ansøgeren har et dårligt renommé, som er offentligt kendt. Er den erhvervsdrivende allerede indmeldt i foreningen, kan medlemskabet også i ovenstående tilfælde afbrydes.

1.7 Ved ønske om at tegne et FDM-erhvervsmedlemskab bedes du kontakte FDM på tlf. 70 13 30 40.


2. FDM VEJHJÆLP
 

Generelle betingelser for FDM vejhjælp privat, gælder for:

 • Bil2500 og Bil3500
 • MC/større scooter
 • Knallert
 • Handicapkøretøj/elscooter
 • Trailer
 • Campingvogn

1. Ikrafttræden

Dit vejhjælpsabonnement træder i kraft, tre dage efter at vi har registreret din betaling, med mindre en anden senere ikrafttrædelsesdato er aftalt.

2. Abonnementet dækker

Abonnementet dækker dansk indregistrerede køretøjer samt indregistreret påhæng, jf. din abonnementsoversigt.

For biler og motorcykler/scootere/knallerter skal der tegnes ét abonnement pr. registreringsnummer eller køretøj.

3. Overførsel af dækning til andet køretøj 

Ved salg, skrotning, tyveri, totalskade eller tilsvarende tab af køretøj kan du flytte abonne­-ment til et andet køretøj af samme kategori og med samme ejer. Du skal blot meddele ændringen til FDM vejhjælp. 

4. Betaling

Du modtager en årlig abonnementsopkrævning. Betaling af abonnementet sker forud. Første betaling dækker perioden frem til forfald af FDM-medlemskabet, og derefter følger

betalingen FDM-medlemskabet.

Ved manglende betaling fremsender vi en rykker. Efterfølgende rykker kan tillægges gebyr efter gældende prisliste. Hvis skyldigt abonnement ikke betales efter første rykker, og du har

haft behov for vejhjælp, betales assistancer i henhold til gældende kontantprisliste med tillæg for bro og færge mv. Det vil ske, indtil skyldigt abonnement mv. er betalt, eller abonne­mentet er bragt til ophør, jf. punkt 9. 

Kontantprislisten findes på vejhjaelp.fdm.dk/­priser-abonnementer.

5. Ændring af abonnementspriser og -betingelser

FDM vejhjælp kan regulere abonnementsprisen en gang årligt. Prisændringer kan alene    ske fremadrettet. Den nye pris vil fremgå af abonnementsopkrævningen. 

FDM vejhjælp kan ændre abonnementsbetingelserne med to måneders varsel. Hvis der er ændringer, som har direkte betydning for dine rettigheder, skriver vi til dig. Ændringer af mindre væsentlig karakter oplyses på fdm.dk.

Hvis du ikke ønsker at acceptere ændringerne i priser eller betingelser, skal du meddele det

skriftligt til FDM vejhjælp. 

Hvis der er betalt kontingent for ny abonnements­periode, tilbagebetales det ved 

bankoverførsel. 

Assistancer udført efter abonnementets udløb faktureres i henhold til kontantprislisten. Se vejhjaelp.fdm.dk/priser-abonnementer.

6. Udveksling af kundeoplysninger

For at vi kan administrere dit abonnement, udveksler vi oplysninger mellem FDM, FDM vejhjælp og SOS Dansk Autohjælp. Oplysningerne omfatter medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, abonnements­nummer, registreringsnummer, assistance­-oplysninger, diverse oplysninger om din bil og betalingsstatus.

7. Erstatning

FDM vejhjælp kan alene gøres ansvarlig for skader eller tab, som direkte kan henføres til ydelsen efter denne aftale. FDM vejhjælp er således ikke erstatningsansvarlig for eventuelt afledte skader såsom drifts- og avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, mistede feriedage, leje af andet køretøj eller tilsvarende.

Hvis udgiften til assistance kan pålægges tredjemand som følge af regresret, er FDM vejhjælp berettiget hertil, så længe udøvelsen af regresretten sker uden udgift og unødig ulempe for dig. 

8. Abonnementet omfatter ikke

Abonnementet dækker ikke:

 • taxaer, udlejningsbiler, herunder biler, der benyttes til privat udlejning, og rustvogneassistancebehov, som var kendt på tegningstidspunktet 
 • transport til skrotning 
 • behov som følge af deltagelse i rally
 • behov, som skyldes manglende eller mangelfuld vedligeholdelse af køretøjet
 • transport af husdyr i bugseringskøretøj 

Udførte assistancer, som ikke er omfattet af abonnementet, faktureres efter gældende kontantprisliste. Se vejhjaelp.fdm.dk/priser-abonnementer.

Kørsel i udlandet i kaskodækket køretøj

Er bilen kaskoforsikret, ydes assistance efter forsikringsreglerne, og du skal ringe til Rødt Kort. Hvis bilen er dækket af mobilitetsgarantien, ydes der assistance efter disse regler. 

Force majeure

FDM vejhjælp er ikke ansvarlig for forsinket eller manglende assistance i tilfælde af force majeure, hvilket bl.a. omfatter strejke, lockout, ekstraordinære vejr- eller vejforhold, manglende brændstofforsyning, offentlige restriktioner og krig.

9. Opsigelse af abonnementet

Fortrydelsesret

Hvis abonnementet er tegnet ved fjernsalg (telefon eller internet), har du 14 dages fortrydelsesret, jf. lov om visse forbrugeraftaler. Fristen gælder, fra du modtog 

bekræftelsen på dit abonnement. Hvis du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du meddele det skriftligt til FDM vejhjælp. Hvis vi har udført en assistance, og du fortryder abonnementet, faktureres du efter gældende kontantprisliste. 

Se vejhjaelp.fdm.dk/priser-abonnementer.

Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement med en måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder efter abonnementets ikrafttræden. Abonnementet er som minimum gældende i seks måneder. 

Opsigelse sker ved skriftlig henvendelse til FDM vejhjælp.

For meget betalt abonnement tilbagebetales ved bankoverførsel.

FDM vejhjælp kan opsige abonnementet med en måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder efter abonne­mentets ikrafttræden.

Ophævelse

FDM vejhjælp kan ophæve abonnementet uden varsel i tilfælde af misbrug.

Oplysning om klagemuligheder 

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse fdm@fdm.dk.

Dokumentation for udlæg, som ønskes refunderet, sendes til:

FDM vejhjælp A/S
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby

 

FDM Vejhjælp guld og sølv

Abonnementsbetingelser for FDM-medlemmer

 

Bil2500 og Bil3500

Hvad er dækket?

Dit abonnement kan dække en eller flere af følgende køretøjer i overensstemmelse med din abonnements­oversigt: 

 • Bil. privat, til og med 2.500 kg totalvægt
 • Bil. privat, mellem 2.501 og 3.500 kg totalvægt

 

Hjælpen i Danmark

1. Geografisk dækningsområde 

Dit abonnement dækker i Danmark, på transitrute E65 mellem Malmø og Ystad samt indtil 25 km syd for den dansk-tyske grænse. Grønland og Færøerne dækkes af vilkårene for Europa. Se dækningen i Europa afsnit 9 side 4.

2. Dækning ved driftsstop eller uheld/skader 

Abonnementet dækker ved driftsstop eller uheld/skader, hvis bilen ikke er i trafikmæssigt

forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Der ydes én assistance pr. driftsstop. 

Skaden forsøges udbedret på stedet, og hvis det ikke kan lade sig gøre, transporteres bilen til et af dig valgt værksted eller andet bestemmelsessted i Danmark. Redderen vurderer i samråd med dig, om skaden skal søges udbedret på stedet. Brændstof og udleverede reservedele betales kontant ved assistancen.

Abonnementet omfatter herudover starthjælp,fritrækning, bjærgning, hjulskift, brændstof­-udbringning og døroplukning. Endelig dækkes bugseringsbehov som følge af fejltankning og tanktømning på stedet såfremt det er muligt.

Eventuelle udgifter til bro eller færge betales af FDM vejhjælp.                

Ved assistance forbeholder FDM vejhjælp sig ret til at forlange aflæsning af medbragt gods. FDM vejhjælp kan hjælpe med at finde en løsning. Du har ansvaret for det aflæssede gods og videretransporten heraf. Omkostninger forbundet hermed er ikke omfattet af abonnementet.

Abonnementet dækker ikke, hvis bilen anvendes til erhvervsmæssig godstransport. 

3. Transport mellem værksteder

I tilfælde af at din bil transporteres til værksted, og værkstedet tids- eller kvalifika­tions-mæssigt ikke kan reparere bilen, dækker vi endnu en transport. Transporten skal være bestilt indenfor en uge efter første transport. Ligeledes ydes der en transport til ønsket værksted, hvis bilen i forbindelse med færdsels­uheld er bugseret til værksted eller bopæl. Der ydes ligeledes bugsering til værksted, hvis din bil får køreforbud i forbindelse med syn. 

FDM vejhjælp kan forlange dokumentation for, at det pågældende værksted ikke kan reparere bilen. 

4. Tyveri og hærværk

Abonnementet dækker bugsering ved politianmeldt tyveri eller hærværk, hvis bilen ikke   er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Vi dækker også videre­transport af dig og dine passagerer til samme bestemmelsessted i forbindelse med tyveri og hærværk, jf. punkt 5.

5. Videretransport af fører og passagerer

I tilfælde af at problemet ikke kan løses på stedet, og din bil bugseres til værksted/bopæl, omfatter abonnementet videretransport af dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted i Danmark eller udleveringssted for lejebil. Hvis det er muligt, sker transporten med bugse­rings-

bilen – ellers med offentlig transport eller taxa efter FDM vejhjælps vurdering afhængigt   af tidspunkt, geografi og situation. Dokumentation for udlæg sendes til FDM vejhjælp. Se adressen side 9.

6. Hotel 

FDM vejhjælp kan tilbyde dig og dine passagerer indkvartering på et mellemklassehotel med morgenmad en nat, hvis bilen er bragt til et lokalt værksted for reparation, eller det efter FDMs vurdering er hensigtsmæssigt med en overnatning inden videretransport.

7. Lejebil

Tilbud om lejebil

Lejebil tilbydes til en reduceret pris i de 3 første dage (72 timer) og i alt 7 døgn efter driftsstop eller uheld/skade ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand. Lejen er betinget af, at FDM vejhjælps underleverandør aktuelt har biler til disposition, og at assistancen er kørt af FDM vejhjælp. Lejebilen rekvireres via FDM vejhjælpsalarmcentral, når det konstateres, at det ikke er muligt at udbedre skaden på stedet. Gældende pris for leje, gebyr mm. i de tre første døgn og for de efterfølgende fremgår af vejhjaelp.fdm.dk/lejebil.

Du afholder selv alle udgifter til depositum, brændstof, gebyr for aflevering andre steder

end udleveringsstedet og evt. bro- og færgeudgifter. 

Lejebilens størrelse

Lejebilen er kategori A med 100 fri kilometer pr. dag. Der kan være en selvrisiko forbundet med forsikringen.

Kørsel med og tilbagelevering af lejebilen

Du kan køre med lejebilen i Danmark og er ansvarlig for rettidig tilbagelevering af bilen på det af FDM vejhjælp anviste sted.

Leje af bil forudsætter fremvisning af gyldigt kørekort.

Herudover henvises til den lejeaftale, som udleveres og underskrives ved udlevering af

lejebilen. Ved leje i mere end 72 timer er du ansvarlig for at træffe aftale med FDM vejhjælp herom. Gældende pris for leje, gebyr mm. i de tre første døgn og for de efterfølgende fremgår af vejhjaelp.fdm.dk/lejebil.

8. Sygdom og tilskadekomst

Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst hos dig som fører, som gør, at du eller en af dine passagerer ikke kan køre bilen videre, omfatter abonnementet hjemkørsel af bilen. Hjælp ydes ikke ved kroniske lidelser. FDM vejhjælp kan forlange lægelig dokumentation for sygdom/ tilskadekomst. Abonnementet omfatter også videretransport af dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted.

 

Hjælpen i Europa

9. Geografisk dækningsområde

Abonnementet dækker i europæiske lande, i Rusland indtil Uralbjergene samt i Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran. 

Se på vejhjaelp.fdm.dk/daekningsomraader-fdms-autohjaelp for de lande, som er dækket. 

10. Sådan er du dækket i Europa

Abonnementet dækker ved driftsstop eller uheld/skader, hvis bilen ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Der ydes én assistance pr. driftsstop.

Skaden forsøges udbedret på stedet, og hvis det ikke kan lade sig gøre, transporteres bilen til nærmeste værksted. Redderen vurderer i samråd med dig, om skaden skal søges udbedret på stedet. Brændstof og udleverede reservedele betales kontant ved assistancen.

Der dækkes også bugsering til nærmeste værksted ved politianmeldt tyveri eller hærværk, som gør, at bilen ikke kan køres trafiksikkert videre. Ved akut opstået sygdom, hvor hverken fører eller passagerer kan køre bilen, bugseres bilen til nærmeste hospital/læge.

Abonnementet omfatter herudover starthjælp, fritrækning, bjærgning, hjulskift, brændstof­-udbringning og døroplukning. Endelig dækkes bugseringsbehov som følge af fejltankning.

Eventuelle udgifter i forbindelse med assistancen i form af tunnel-, bro-, færge- eller andre afgifter refunderes af FDM vejhjælp. Du skal blot sende os bilagene efter hjem­komsten.

Du og dine passagerer følger som udgangspunkt bilen. Alternativt sker transporten til værkstedet eller hospitalet/lægen med offentlige transportmidler eller taxa efter FDM vejhjælps vurdering.

Ved assistance forbeholder FDM vejhjælp sig ret til at forlange aflæsning af medbragt gods. FDM vejhjælp kan hjælpe med at finde en løs­ning. Du har ansvaret for det aflæssede gods og videretransporten heraf. Omkostninger forbundet hermed er ikke omfattet af abonnementet. 

Abonnementet dækker ikke, hvis bilen anvendes til erhvervsmæssig godstransport.

 

11. Vejhjælp guld - betingelser

Lovpligtigt bilsyn

Det periodiske bilsyn er tilbagevendende og lovpligtigt. Under synet kontrolleres, at bilen lever op til minimumskravene inden for sikkerhed og miljø. Bilens styretøj, bremser, lygter og reflekser, bærende dele, udledning af kulilte m.m. gennemgås, da disse områder er vitale for bilens sikkerhed. FDM synshaller fordelt over hele landet og det er muligt at booke syn på vejhjælp.fdm.dk/brug-vejhjælp. Ved bilskifte i et abonnementsår, kan du få den nye bil synet, med mindre den gamle bil er blevet synet i samme abonnementsår.

Hjulskift og -opbevaring

Det er muligt at skiftet mellem bilens sommer- og vinterhjul (dæk monteret på fælge) og i samme forbindelse få opbevaret det hjulsæt som ikke benyttes i sæsonen. Det muligt at skiftes hjul op til 2 gange per 12 måneder så længe abonnementet er gældende. Evt. kod-

ning af TPMS er ikke inkluderet og afregnes med værkstedet.

Det er muligt under abonnementet at få op til fire hjul opbevaret adgangen. Hjulbolte og hjulkapsler opbevares ikke. Der er med abonnementet mulighed at få hjulene skiftet og opbevaret på FDMs Fordelsværksteder se vejhjælp.fdm.dk/brug-vejhjælp i hele Danmark.

Ved opsigelse af abonnement skal du afhente hjulene indenfor 30 dage. Vælger du ikke at hente hjulene, overgår aftalen til værkstedet.

Opfyldning af sprinklervæske

Løber bilen tør for sprinklervæske er det muligt at få påfyldt sprinklervæske ved at henvendelse på et Fordelsværksted med et gyldigt FDM fordelskort.

Batteritjek

Som del af abonnementet er det muligt at få kontrolleret bilens batteri på FDMs Fordelsværksteder i hele Danmark. 

Fri lapning 

I tilfælde af punktering er det muligt enten at få bilen lappet på stedet eller på et af FDMs Fordelsværksteder. Lapningen udføres efter de branche bestemte retningslinjer, og så frem dette ikke er muligt og dækket skal skiftes er dette for abonnentens regning. 

 

12. Vejhjælp sølv – betingelser

Opfyldning af sprinklervæske

Løber bilen tør for sprinklervæske er det muligt at få påfyldt sprinklervæske ved at henvendelse på et Fordelsværksted med et gyldigt FDM fordelskort.

Batteritjek

Som del af abonnementet er det muligt at få kontrolleret bilens batteri på FDMs 

Fordelsværksteder i hele Danmark. 

Fri lapning 

I tilfælde af punktering er det muligt enten at få bilen lappet på stedet eller på et af FDMs Fordelsværksteder. Lapningen udføres efter de branche bestemte retningslinjer, og så frem dette ikke er muligt og dækket skal skiftes er dette for abonnentens regning. 

 

13. Førstehjælpstaske

Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til abonnementsbetingelserne, der er

gældende for følgende abonnementstyper:

 • FDM vejhjælp til bil til og med en totalvægt på 2.500 kg
 • FDM vejhjælp til bil til og med en totalvægt på 3.500 kg

Gælder abonnementer tegnet efter 1/5-2016

Abonnementet omfatter

Abonnementet gælder for udlevering af en førstehjælpstaske, inklusiv indhold.

Oversigt over førstehjælpstaskens indhold:

 • Renseserviet
 • Sterile tørreservietter
 • Plastre
 • Trekant tørklæde
 • Sårbandage 10 x16 cm og 17 x 17 cm
 • Gazebandage
 • Saks
 • Øjenskyl
 • Pincet
 • Sikkerhedsnåle
 • Tape
 • Alu-tæppe
 • Kunstig åndedrætsmaske
 • Engangshandsker
 • Ispose til forstuvninger og mindre skader.

Indholdet er opdelt i:

 • Små sår
 • Mellemstore sår
 • Blødninger

Forsendelser af førstehjælpstasken er inkluderet i abonnementsprisen.

Abonnementet dækker 

Abonnementet dækker løbende genopfyldning af indholdet under punkt 1 i kategorierne ’små

sår’ og ’mellemstore sår’. Abonnementet dækker ikke genopfyldning eller udskiftning af sakse eller lignende. Abonnementet dækker ikke, hvis førstehjælpstasken beskadiges eller bortkommer uanset af hvilken årsag. Hvis denne situation opstår, kan en ny førstehjælps-

taske bestilles online på FDM.dk til den gældende pris for førstehjælpstasken og forsendelse. 

Ejerforhold af førstehjælpstasken

Førstehjælpstasken er og forbliver FDM vejhjælps ejendom og skal tilbageleveres ved abonnementets ophør, uanset af hvilken årsag, se punkt 5.

Fri genopfyldning

Genopfyldning kan ske ved at kontakte FDM vejhjælp på fdm@fdm.dk med en angivelse om der ønskes genopfyldning af kategorierne ’små sår’, ’mellemstore sår’ eller begge. Der    kan bestilles genopfyldning svarende til en normal husstands forbrug pr. år. 

FDM vejhjælp kan i tilfælde af misbrug af genopfyldningsretten opsige abonnementet       med 14 dages skriftligt varsel.

Ved ophør

Ved ophør af abonnementet, uanset af hvilken årsag, skal førstehjælpstasken returneres til FDM vejhjælp for kundens egen regning. Førstehjælpstasken skal sendes til FDM vejhjælp, Firskovvej 32, 2800 Lyngby, mærket ”Førstehjælpstaske retur”, og der skal oplyses abonnementsnummer, kundenavn og adresse. Såfremt førstehjælpstasken ikke er modtaget af FDM vejhjælp senest to måneder efter abonnementets ophør, er FDM vejhjælp 

berettigede til at fakturere kunden for førstehjælpstasken til den gældende pris den kan købes til på FDM.dk.

 

MC/større scooter, knallert og handicapkøretøj/elscooter

Hvad er dækket?

Dit abonnement kan dække en eller flere af følgende køretøjer i overensstemmelse med din abonnements­oversigt: 

 • MC/større scooter
 • Knallert, defineret som enten en knallert 30 eller en EU-knallert
 • Handicapknallert/elscooter

 

Hjælpen i Danmark

1. Geografisk dækningsområde

Dit abonnement dækker i Danmark, på transitrute E65 mellem Malmø og Ystad samt indtil 25 km syd for den dansk-tyske grænse. Grønland og Færøerne dækkes af vilkårene for Europa. 

Se dækningen i Europa afsnit 9 side 6.

2. Dækning ved driftsstop eller uheld/skader

Abonnementet dækker ved driftsstop eller uheld/skader, hvis køretøjet ikke er i trafik­mæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Der ydes én assistance pr. driftsstop.

Skaden forsøges udbedret på stedet, og hvis det ikke kan lade sig gøre, transporteres 

køretøjet til et af dig valgt værksted eller andet bestemmelsessted i Danmark. Redderen 

vurderer i samråd med dig, om skaden skal søges udbedret på stedet. Brændstof og 

udleverede reservedele betales kontant ved assistancen.

Abonnementet omfatter herudover starthjælp, fritrækning, bjærgning, lapning af dæk og   brændstofudbringning. Endelig dækkes bugseringsbehov, hvis nøglen er tabt, eller som følge af fejltankning.

Eventuelle udgifter til bro eller færge betales af FDM vejhjælp. 

3. Transport mellem værksteder

I tilfælde af at dit køretøj transporteres til værksted, og værkstedet tids- eller kvalifika-­

tions­mæssigt ikke kan reparere køretøjet, dækker vi endnu en transport. 

Transporten skal være bestilt inden for en uge efter første transport. Ligeledes ydes der en transport til ønsket værksted, hvis køretøjet i forbindelse med færdselsuheld er bugseret

til værksted eller bopæl. Der ydes ligeledes bugsering til værksted, hvis dit køretøj får køre­-

forbud i forbindelse med syn.  

FDM vejhjælp kan forlange dokumentation for, at det pågældende værksted ikke kan reparere køretøjet. 

4. Tyveri og hærværk

Abonnementet dækker bugsering ved politianmeldt tyveri eller hærværk, hvis køretøjet    ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Vi dækker også videretransport af dig og din passager til samme bestemmelsessted i forbindelse med tyveri og                hærværk, jf. punkt 5.

5. Videretransport af fører og passager

I tilfælde af at problemet ikke kan løses på stedet, og dit køretøj bugseres til værksted/bopæl, omfatter abonnementet videretransport af dig og din passager til fælles bestemmelsessted i Danmark eller udleverings­sted for lejebil. Hvis det er muligt, sker transporten med bugserings-bilen – ellers med offentlig transport eller taxa efter FDM vejhjælps vurdering afhængigt af tidspunkt, geografi og situation. Dokumentation for udlæg sendes til FDM vejhjælp. Se adressen side 9.

6. Hotel gældende for MC-abonnement

FDM vejhjælp kan tilbyde dig og dine passager indkvartering på et mellemklasse­hotel med morgenmad en nat, hvis motorcyklen er bragt til et lokalt værksted for reparation, eller det efter FDMs vurdering er hensigtsmæssigt med en overnatning inden videretransport.

7. Lejebil

Tilbud om lejebil for MC-abonnement

Lejebil tilbydes til en reduceret pris i de 3 første dage (72 timer) og i alt 7 døgn efter driftsstop eller uheld/skade ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand. Lejen er betinget af, at FDM vejhjælps underleverandør aktuelt har biler til disposition, og at assistancen er kørt af FDM vejhjælp. Lejebilen rekvireres via FDM vejhjælpsalarmcentral, når det konstateres, at det           ikke er muligt at udbedre skaden på stedet. Gældende pris for leje, gebyr mm. i de tre første døgn og for de efterfølgende fremgår af vejhjaelp.fdm.dk/lejebil.

Du afholder selv alle udgifter til depositum, brændstof, gebyr for aflevering andre steder

end udleveringsstedet og evt. bro- og færgeudgifter. 

Lejebilens størrelse

Lejebilen er kategori A med 100 fri kilometer pr. dag. Der kan være en selvrisiko forbundet med forsikringen.

Kørsel med og tilbagelevering af lejebilen

Du kan køre med lejebilen i Danmark og er ansvarlig for rettidig tilbagelevering af bilen

på det af FDM vejhjælp anviste sted.

Leje af bil forudsætter fremvisning af gyldigt kørekort.

Herudover henvises til den lejeaftale, som udleveres og underskrives ved udlevering af

lejebilen.

Ved leje i mere end 72 timer er du ansvarlig for at træffe aftale med FDM vejhjælp herom, og du faktureres alle udgifter for de ekstra dage, hvis du vælger at beholde bilen. Prisen for ekstra dage oplyses ved henvendelse til FDM vejhjælp.

8. Sygdom og tilskadekomst

Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst hos dig som fører, som gør, at du eller din 

passager ikke kan køre køretøjet videre, omfatter abonnementet hjemkørsel af køretøjet. Hjælp ydes ikke ved kroniske lidelser. FDM vejhjælp kan forlange lægelig dokumentation for sygdom/-tilskadekomst. Abonnementet omfatter også videretransport af dig og din passager til fælles bestemmelsessted.

 

Hjælpen i Europa

9. Geografisk dækningsområde

Abonnementet dækker i europæiske lande, i Rusland indtil Uralbjergene samt i Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran. Se på vejhjaelp.fdm.dk/

daekningsomraader-fdms-autohjaelp for de lande, som er dækket. 

10. Sådan er du dækket i Europa

Abonnementet dækker ved driftsstop eller uheld/skader, hvis køretøjet ikke er i trafik-

mæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Der ydes én assistance pr. driftsstop. 

Skaden forsøges udbedret på stedet, og hvis det ikke kan lade sig gøre, transporteres

køretøjet til nærmeste værksted. Redderen vurderer i samråd med dig, om skaden skal søges udbedret på stedet. Brændstof og udleverede reservedele betales kontant ved assistancen.

Der dækkes også bugsering til nærmeste værksted ved politianmeldt tyveri og hærværk, som gør, at køretøjet ikke kan køres trafiksikkert videre. Ved akut opstået sygdom, hvor hverken fører eller passager kan køre, bugseres køretøjet til nærmeste hospital/læge. 

Abonnementet omfatter herudover starthjælp, fritrækning, bjærgning, lapning af dæk og brændstofudbringning. Endelig dækkes bugseringsbehov, hvis nøglen er tabt, eller som følge af fejltankning.

Eventuelle udgifter i forbindelse med assistancen i form af tunnel-, bro-, færge- eller andre 

afgifter refunderes af FDM vejhjælp. Du skal blot sende os bilagene efter hjemkomsten. 

Se adressen længere nede.

Du og din passager følger som udgangspunkt køretøjet. Alternativt sker transporten til værk-stedet eller hospitalet/lægen med offentlige transportmidler eller taxa efter FDM vejhjælps vurdering. 

 

Trailer og campingvogn 

Hvad er dækket?

På din oversigt kan du se, hvilket abonnement du har købt. 

 • Frit påhæng. Dækker campingvogn, combicamp, camplet, havetrailer og special trailer, som f.eks. båd-, auto- eller hestetrailer.  
 • Fri trailer. Dækker almindelige trailere til og med 750 kg i totalvægt.

Abonnementet dækker, uanset om du ejer, lejer eller låner det, du kører med på krogen. 

Hjælpen i Danmark

1. Geografisk dækningsområde 

Dit abonnement dækker i Danmark, på transitrute E65 mellem Malmø og Ystad samt indtil 25 km syd for den dansk-tyske grænse. Grønland og Færøerne dækkes af vilkårene for Europa. Se dækningen i Europa i afsnit 4 side 7.

2. Dækning ved driftsstop/skader på påhæng og/eller bil og ifm. sygdom/tyveri

Abonnementet dækker ved driftsstop eller uheld/skader på påhænget, hvis påhænget ikke

er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Der ydes ligeledes hjælp til påhænget, hvis det trækkende køretøj er udsat for driftsstop/uheld/skader og ikke er i trafik-mæssigt forsvarlig stand. Derudover dækkes bugsering ved politianmeldt tyveri/hærværk, eller hvis du bliver akut syg eller kommer til skade, og du eller en af dine passagerer ikke kan fortsætte kørslen. 

Hjælp på stedet eller bugsering

Skaden søges udbedret på stedet, og hvis det ikke kan lade sig gøre, transporteres påhænget til et af dig valgt værksted eller andet bestemmelsessted i Danmark. Redderen vurderer i samråd med dig, om skaden skal søges udbedret på stedet. Udleverede reservedele betales kontant ved assistancen. 

Abonnementet omfatter herudover hjælp til lapning af dæk, fritrækning og bjærgning. 

Gods

Ved assistance forbeholder FDM vejhjælp sig ret til at bede om aflæsning af medbragt gods. FDM vejhjælp kan hjælpe med at finde en løs­ning. Du har ansvaret for det aflæssede gods og videretransporten heraf. Omkostninger forbundet hermed er ikke omfattet af abonnementet.

 

Hjælpen i Europa

3. Geografisk dækningsområde

Abonnementet dækker i europæiske lande, i Rusland indtil Uralbjergene samt i Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran. 

Se på vejhjaelp.fdm.dk/daekningsomraader-fdms-autohjaelp for de lande, som er dækket. 

4. Sådan er du dækket i Europa

Abonnementet dækker ved driftsstop eller uheld/skader på påhænget, hvis påhænget ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Der ydes ligeledes hjælp til påhænget, hvis det trækkende køretøj er udsat for driftsstop/uheld/skader og ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. 

Der dækkes også bugsering til nærmeste værksted ved politianmeldt tyveri og hærværk,

som gør, at køretøjet ikke kan køres trafiksikkert videre. Ved akut opstået sygdom, hvor hverken fører eller passagerer kan køre, bugseres køretøjet til nærmeste hospital/læge. 

Hjælpen ydes enten i form af udbedring af skaden på stedet, fritrækning, bjærgning, lapning af dæk eller transport til nærmeste værksted. Udleverede reservedele betales kontant ved assistancen. Der ydes én assistance pr. driftsstop. 

Eventuelle udgifter i forbindelse med assistancen i form af tunnel-, bro-, færge- eller andre afgifter refunderes af FDM vejhjælp. Du skal blot sende os bilagene efter hjem­komsten. Se adressen på side 9.

Ved assistance forbeholder FDM vejhjælp sig ret til at forlange aflæsning af medbragt gods. FDM vejhjælp kan hjælpe med at finde en løsning. Du har ansvaret for det aflæssede gods og videretransporten heraf. Omkostninger forbundet hermed er ikke omfattet af abonnementet. 

 

1. Anvendelsesområde

1.1 FDM Test og Bilsyn A/S' ("FDM") almindelige salgs - og leveringsbetingelser ("Betingelserne") gælder for alle aftaler mellem FDM og dig vedrørende FDM's test og bilsyn. 
1.2 Betingelserne kan kun fraviges, hvis det er skriftligt aftalt mellem dig og FDM. 
1.3 FDM's tilbud om test og bilsyn henvender sig alene til forbrugere.

2. Indgåelse af aftale om ydelsen 

2.1 FDM tilbyder diverse test og syn af din bil. Indholdet af de forskellige typer test og bilsyn kan du kan læse nærmere om på FDM's hjemmeside på følgende sider: www.biltest.fdm.dk og www.bilsyn.fdm.dk.
2.2 Via vores hjemmeside for at bestille tid til bilsyn (www.bilsyn.fdm.dk/bestil/syn) og biltest (www.fdm.dk/bestil/biltest). Tidsbestilling kan også ske på det pågældende FDM testcenter eller på tlf. 7013 3040.

3. Priser

3.1 Priserne for de forskellige typer test og bilsyn fremgår af bilsyn.fdm.dk.
3.2 Alle FDM's angivne priser er inklusive moms og eventuelle afgifter. Den samledes pris for din bestilling, inkl. moms, afgifter, mv., vil fremgå forud for dit køb af test og bilsyn.
3.3 Ved online køb kan du blive tilbudt en rabat eller en speciel pris, som er anderledes end den angivne pris. Online rabatter kan som udgangspunkt ikke kombineres med andre rabatter. 

4. Betaling 

4.1 Du kan vælge at betale for dit bilsyn og din biltest i forbindelse med din online bestilling. 
4.2 Du er også velkommen til at betale for dit bilsyn og din biltest i det pågældende FDM testcenter, hvor synet henholdsvis testen bliver udført. Med mindre der foreligger særskilt aftale herom, forfalder en sådan betaling senest samtidig med udleveringen af dit køretøj. 
4.3 Betaling i forbindelse med online bestilling kan ske ved betaling med Dankort, Visa Dankort eller kreditkort via SSL. Betaling i FDM's testcentre kan ske via kontantbetaling, Dankort og Visa Dankort.

5. Levering

Tidspunktet for indleveringen af dit køretøj samt tidspunktet for FDM's tilbagelevering af dit køretøj fremgår af ordrebekræftelsen eller fakturaen. Leveringsstedet er det konkrete FDM testcenter, hvor bilsynet og/eller -testen er bestilt af dig.   

6. Oplysning om klagemuligheder

6.1 Reklamation til FDM skal ske straks efter, at manglen er eller burde være konstateret. FDM foretrækker, at eventuelle reklamationer er skriftlige med angivelse af fakturanummer, dato for udført bilsyn- og/eller test samt beskrivelse af manglen.

6.2 Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du i forhold til klage over et synsresultat indgive klage til Færdselsstyrelsen, hvis betingelserne er opfyldt (se http://www.fstyr.dk/DA/Syn-af-Koretojer/Spoergsmaal-og-svar/Syn.aspx) Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, www.trafikstyrelsen.dk. 

Du har mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse fdm@fdm.dk.

7. Fortrydelsesret

7.1 Hvis din bestilling af FDM's test eller bilsyn foretages pr. telefon eller online, kan du fortryde din bestilling inden 14 dage løbende fra den dag, hvor FDM og du indgår aftale herom. FDM anmoder dig om at afbestille test og bilsyn så hurtigt som muligt og helst 24 timer, før ydelsen påbegyndes.
7.2 Din fortrydelsesret bortfalder, hvis FDM's test og/eller bilsyn er fuldt udført inden udløbet af fortrydelsesfristen.
7.3 Ved tilbagetræden fra aftalen indgået mellem FDM og dig, kan du pålægges at betale rimelige omkostninger for den del af ydelsen, som FDM allerede har udført.
7.4 Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til FDM's Kundeservice. Du er også velkommen til at benytte denne fortrydelsesformular. Fortrydelsesformularen bedes udfyldt og fremsendt til FDM enten via e-mail: testogbilsyn@fdm.dk eller til følgende fysiske adresse mærket "REKLAMATION":FDM Test og Bilsyn A/SFirskovvej 32 2800 Kgs. Lyngby.
7.5 Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer FDM din eventuelle indbetaling. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor FDM har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale. FDM gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

8. Persondata 

8.1 FDM er ansvarlig for de oplysninger, du afgiver, når du indgår aftale med FDM om test eller bilsyn. 
8.2 Du kan altid henvende dig til FDM's kundecenter på tlf. 45270707 eller pr. e-mail (testogbilsyn@fdm.dk) og få oplyst hvilke oplysninger, der behandles om dig, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage. 
8.3 FDM opbevarer dine personlige oplysninger efter indgåelse af aftale om test eller bilsyn. Personoplysningerne, som vi opbevarer, er dit navn, kontaktinformationer (e-mail adresse og telefonnummer), fysiske adresse samt oplysning om din brug af FDM's hjemmeside. 
8.4 FDM benytter oplysningerne til opfyldelse af den mellem dig og FDM indgåede aftale og til at tilpasse FDM's hjemmeside til din og andre kunders behov. Ligeledes benyttes de indsamlede oplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale i den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende ret. 
8.5 FDM opbevarer alene dine personoplysninger i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes dine personoplysninger.
8.6 Dine personoplysninger registreret hos FDM deles med selskaber i FDM koncernen og visse samarbejdspartnere.
8.7 Der henvises i øvrigt til Forenede Danske Motorejeres generelle privatlivs- og cookiepolitik, som du kan finde her.

9. Ansvarsfraskrivelse 

FDM er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDM's kontrol, herunder forhold relateret til myndighederne, leveringsvanskeligheder, naturforhold, uforudsete forhold ved reparationens art og omfang, strejke og lockout. Dette gælder også, hvis forholdet medfører værdiforringelse af køretøjet eller andet indirekte tab, herunder omsætningstab. 

10. Misligholdelse

Ved misligholdelse af aftalen om FDM's test eller bilsyn gælder dansk rets almindelige regler.  

11. Tvister

Betingelserne og din brug af FDM's hjemmeside samt enhver tvist, som måtte opstå i relation dertil, er underlagt dansk ret.

12. Kontakt

FDM Test og Bilsyn A/SCVR-nr.: 31075939Firskovvej 32 2800 Kgs. LyngbyTelefon: 7013 3040E-Mail: testogbilsyn@fdm.dk
 4. FDM MAGASINER

FDMs almindelige handelsbetingelser for køb af abonnement på udvalgte magasiner

1. Anvendelsesområde

1.1 Forenede Danske Motorejeres ("FDM") almindelige handelsbetingelser ("Betingelserne") gælder for alle abonnementsaftaler mellem FDM og dig vedrørende dit online eller telefoniske køb af magasiner på fdm.dk.
1.2 Betingelserne kan kun fraviges, hvis det er skriftligt aftalt mellem FDM og dig.
1.3 FDM's salg af abonnement på magasiner henvender sig alene til forbrugere, der er fyldt 18 år. Ved bestilling af et abonnement bekræfter du, at du er forbruger, og at du er fyldt 18 år.

2. Løbende abonnement

2.1 Når du indgår en Abonnementsaftale med FDM, tegner du et løbende abonnement, der fortsætter, indtil det bliver opsagt af dig i overensstemmelse med Betingelsernes punkt 8.
2.2 Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode af en tidsmæssig længde svarende til den foregående.

3. Aftaleindgåelse

3.1 Du kan via fdm.dk indgå aftale med FDM om køb af abonnement på visse udvalgte magasiner ("Abonnementsaftale"). Du kan læse nærmere om de forskellige magasiner på FDM's hjemmeside på følgende sider:

3.2 Ved indgåelse af en Abonnementsaftale med FDM, modtager du en ordrebekræftelse via e-mail. Du bør gemme denne e-mail, da ordrebekræftelsen er dit bevis for dit køb.
3.3 Abonnementsaftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

4. Betaling

4.1 Ved betaling har du mulighed for at benytte følgende betalingskort: VISA, VISA Dankort, MasterCard, Maestro, Diners Club og JCB. Der opkræves ingen gebyrer ved betaling med ovennævnte betalingsinstrumenter.
4.2 Betaling for et abonnement sker forud for hver abonnementsperiode, der som udgangspunkt løber 12 måneder ad gangen.4.3 Hvis du indgår Abonnementsaftale med FDM vedrørende et eller flere magasiner til en rabat-pris, gælder rabatprisen alene i den oplyste periode. Herefter fortsætter Abonnementsaftalen til de til enhver tid gældende normale abonnementspriser. 

5. Levering

5.1 Magasiner leveres til den leveringsadresse, som du oplyser i forbindelse med indgåelse af Abonnementsaftalen. Der henvises til Betingelsernes punkt 10 for så vidt angår ændring af leveringsadresse mv.
5.2 Leveringen af magasiner sker via Post Danmark eller Bladkompagniet. FDM afholder omkostningerne forbundet med leveringen.

6. Ændring af ordre  

6.1 Det er ikke muligt at ændre en allerede indgået Abonnementsaftale på fdm.dk. Hvis du ønsker at ændre en indgået Abonnementsaftale, skal du hurtigst muligt kontakte FDM's Kundeservice for at få annulleret din ordre. Herefter kan du foretage en ny bestilling.
6.2 Såfremt et eller flere magasiner allerede er afsendt, kan Abonnementsaftalen fortrydes i henhold til Betingelsernes punkt 7.

7. Fortrydelsesret  

7.1 Du kan uden begrundelse fortryde dit online køb af abonnement på magasiner inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du indgår Abonnementsaftalen med FDM.
7.2 Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer FDM din indbetaling. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor FDM har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede Abonnementsaftale.
7.3 Hvis du forinden anvendelsen af din fortrydelsesret eller i umiddelbar forlængelse heraf har modtaget et eller flere magasiner i henhold til den indgåede Abonnementsaftale, fratrækker FDM som udgangspunkt værdien heraf i forbindelse med tilbagebetalingen efter punkt 7.2. Ønsker du imidlertid at returnere det modtagne magasin mod tilbagebetaling herfor, hæfter du for en eventuel forringelse af magasinets værdi, hvis du ikke kan tilbagesende magasinet i ubrudt emballage eller hvis din ibrugtagning i øvrigt har medført en forringelse af magasinets værdi.
7.4 Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til FDM's Kundeservice. Husk at opgive ordrenummer eller lignende relevant identifikation. Du er også velkommen til at benytte standardfortrydelsesformularen, som FDM fremsender sammen med din ordrebekræftelse.
7.5 FDM gennemfører tilbagebetaling uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.
7.6 Du hæfter selv for udgifter forbundet med den eventuelle returnering af allerede modtagne magasiner.

8. Opsigelse og ophør

8.1 Du kan til enhver tid opsige dit abonnement med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra indgåelsen af Abonnementsaftalen. Dette gælder også, hvis Abonnementsaftalen fornys eller forlænges uden, at der mellem FDM og dig indgås en aftale med et nyt indhold.
8.2 Opsigelse af din Abonnementsaftale kan ske ved kontakt til FDM's Kundeservice.
8.3 Hvis magasinet, som din Abonnementsaftale angår, ikke længere er tilgængeligt på markedet eller på anden vis ikke længere er mulig for FDM at levere til dig, udløber dit abonnement automatisk.
8.4 FDM fraskriver sig ethvert ansvar, der måtte være forbundet med sådanne udefrakommende forhold, der forhindrer FDM i at opfylde Abonnementsaftalen. Der henvises til Betingelsernes punkt 12 vedrørende FDM's generelle ansvarsfraskrivelse.
8.5 Hvis din Abonnementsaftale ophører før slutningen af en abonnementsperiode, modtager du en forholdsmæssig tilbagebetaling. FDM gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

9. Vilkårsændringer

FDM forbeholder sig retten til at ændre gældende abonnementsbetingelser, herunder abonnementspriser og antal udgivelser pr. abonnementsperiode, med virkning fra den næstfølgende abonnementsperiode. Eventuelle vilkårsændringer vil ske med rimeligt varsel og pr. brev eller e-mail.

10. Ændringer af dine kontaktoplysninger

10.1 Ved indgåelse af Abonnementsaftaler vil du blive bedt om at oprette dig med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og evt. medlemsnummer. Det er vigtigt, at du udfylder disse felter korrekt, idet FDM sender de aftalte magasiner, eventuelle nyhedsbreve, vigtige meddelelser mv. til den adresse og e-mailadresse, som du oplyser.
10.2 Ændringer i dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og fysiske adresse, skal oplyses til FDM hurtigst muligt efter ændringen. Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager aftalte magasiner og vigtige meddelelser fra FDM, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger.

11. Behandling af personoplysniger  

11.1 FDM er ansvarlig for de personoplysninger, du afgiver, når du indgår Abonnementsaftale med FDM. FDM anvender de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med persondataloven.
11.2 FDM opbevarer dine personlige oplysninger efter indgåelse af Abonnementsaftale. Personoplysningerne, som FDM opbevarer, er dit navn, kontaktinformationer, herunder e-mail adresse, fysiske adresse, telefonnummer, fødselsdato, medlemsnummer samt oplysning om din brug af FDM's hjemmeside. 
11.3 FDM benytter oplysningerne til opfyldelse af Abonnementsaftalen og til at tilpasse FDM's hjemmeside til din og andre kunders behov. Endvidere benyttes de indsamlede oplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale i den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende ret. 
11.4 FDM opbevarer alene dine personoplysninger i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes dine personoplysninger.
11.5 Dine personoplysninger registreret hos FDM deles alene med selskaber i FDM koncernen.
11.6 Du kan altid henvende dig til FDM's Kundeservice og få oplyst hvilke oplysninger, der behandles om dig, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage.
11.7 Der henvises i øvrigt til FDM's generelle privatlivs- og cookiepolitik.

12. Ansvarsfraskrivelse

12.1 Generelle oplysninger og informationer på fdm.dk må ikke bruges i stedet for egentlig professionel rådgivning. Hverken denne tjeneste, vores forfattere eller andre bidragsydere til generelt materiale på fdm.dk kan gøres ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af generelle oplysninger og informationer, herunder afledte krav og konsekvenstab, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.
12.2 FDM er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDM's kontrol.

13. Immaterielle rettigheder

Alle rettigheder til indhold i magasinerne og på fdm.dk tilhører FDM eller FDM's samarbejdspartnere og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentelse af skriftlig tilladelse.

14. Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: fdm@fdm.dk.

15. Kontakt

Forenede Danske Motorejere (FDM)
CVR-nr.: 10376718
Firskovvej 32
2800 Kgs. LyngbyTelefon : 7013 3040
E-Mail :  fdm@fdm.dk
  

5. FDM OPLEVELSER

1. Anvendelsesområde  

1.1 Forenede Danske Motorejeres ("FDM") almindelige handelsbetingelser ("Betingelserne") gælder for alle fjernsalgsaftaler indgået mellem FDM og dig vedrørende salg af billetter og gavekort til FDM Oplevelser.
1.2 Betingelserne kan kun fraviges, hvis det er skriftligt aftalt mellem FDM og dig.
1.3 FDM's salg af billetter og gavekort til FDM Events henvender sig alene til forbrugere, der er fyldt 18 år. Ved køb af billetter og gavekort til FDM Oplevelser bekræfter du, at du er forbruger og 18 år eller derover.

2. Formidler og kontraktpart

2.1 Den ansvarlige arrangør bag FDM Oplevelser kan enten være FDM eller en til FDM knyttet samarbejdspartner. I tilfælde, hvor FDM er den ansvarlige arrangør, vil FDM være din direkte aftalepart, mens i tilfælde, hvor en af FDM's samarbejdspartnere er den ansvarlige arrangør, vil vedkommende samarbejdspartner være din direkte aftalepart.
2.2 I tilfælde, hvor FDM umiddelbart efter dit valg af et FDM Event, dirigerer dig videre til en anden formidlers hjemmeside (fx Billetlugen A/S' hjemmeside) eller den ansvarlige arrangørs hjemmeside, gælder vedkommende formidlers eller arrangørs almindelige handelsbetingelser for dit køb.

3. Indgåelse af aftale  

3.1 FDM sælger hhv. formidler salg af billetter og gavekort til en lang række kulturelle og sportslige oplevelser, herunder film, teater, koncerter, rundvisninger, foredrag, udflugter og motorsport. Du kan læse nærmere om de forskellige FDM Oplevelser på FDM's hjemmeside på følgende side: www.oplevelser.fdm.dk.
3.2 Køb af billetter og gavekort til FDM Oplevelser skal foretages via www.oplevelser.fdm.dk.

4. Priser og gebyrer  

4.1 Priserne for de forskellige billetter til FDM Oplevelser fremgår af www.oplevelser.fdm.dk.
4.2 Alle FDM's angivne priser er inklusive moms, gebyrer, skatter og afgifter. Den samlede pris for dit køb af billetter til FDM Oplevelser, inkl. moms, gebyrer, skatter, afgifter mv., vil fremgå første gang, prisen vises. Angående betalingskortgebyr henvises til punkt 5.3 nedenfor.
4.3 Bestillingsgebyret varierer og udgør mellem kr. 5,00 og kr. 20,00 pr. billet. Bestillingsgebyrets størrelse for dit køb af billetter vil fremgå af din bestilling.
4.4 Ved dit online køb af billetter og gavekort kan du blive tilbudt en rabat eller en speciel pris, som er anderledes end den angivne pris. Online rabatter kan som udgangspunkt ikke kombineres med andre rabatter.

5. Betaling og betalingskortgebyr  

5.1 Betalingen for dit køb af billetter og gavekort til FDM Oplevelser forfalder i forbindelse med din online bestilling. Din betaling bliver således trukket fra din konto umiddelbart efter dit køb.
5.2 Betaling i forbindelse med online bestilling kan ske ved betaling med Dankort, Visa Dankort, Diners, MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, American Express og JCB.
5.3 Afhængigt af hvilket betalings- eller kreditkort du benytter i forbindelse med din betaling, pålægges det samlede beløb et betalingskortgebyr. Det konkrete gebyrs størrelse vil fremgå umiddelbart efter dit valg af betalingskort.

6. Levering

FDM sender din billet/dit gavekort til den af dig oplyste e-mail adresse umiddelbart efter dit køb. Hvis du ikke har modtaget en sådan e-mail inden 24 timer efter dit køb, beder vi dig gøre følgende:  

 • Undersøge om den af dig angivne e-mailadresse er korrekt.
 • Undersøge om dit køb er gennemført. 
 • Undersøge om et spamfilter har stoppet modtagelsen af FDM's e-mail.
 • Hvis du fortsat ikke har modtaget FDM's e-mail, beder vi dig kontakte FDM's Kundeservice

7. Ingen fortrydelsesret  

7.1 Du har ingen fortrydelsesret i forhold til dine køb af billetter til FDM Oplevelser. Det vil derfor i udgangspunktet ikke være muligt for dig at ændre et allerede gennemført køb, jf. dog punkt 7.2, eller at få din billet refunderet.
7.2 Hvis du køber en forkert billet, skal du hurtigst muligt kontakte FDM på tlf. 7013 3040 med henblik på at forhøre dig om, hvorvidt det er muligt at ændre dit køb. FDM bestræber sig på at imødekomme dit ønske om ændring af dit køb, men har dog ingen forpligtelser hertil.
7.3 Hvis det er muligt for dig at få ændret dit køb, refunderer FDM differencen til dig ved billigere billetter. Alternativt vil du blive opkrævet de yderligere omkostninger, der måtte være forbundet med dit køb af dyrere billetter.
7.4 Bestillings- og kortgebyrer refunderes i ingen tilfælde af FDM.

8. Aflysning  

8.1 I tilfælde af aflysning af et arrangement, som du har købt billet til, får du - fra den ansvarlige arrangør af det pågældende FDM event - refunderet købsbeløbet ekskl. bestillings- og kortgebyrer.
8.2 Et arrangement anses alene for aflyst, hvis arrangementet ikke gennemføres. Ændringer i repertoire, dato, gennemførelse af arrangement m.v. er således ikke en aflysning.
8.3 Hvis du ved indgåelse af aftale med FDM som den ansvarlige arrangør har anvendt et betalingskort som betalingsmiddel, refunderes - i tilfælde af aflysning af et FDM Event - købsbeløbet ekskl. bestillings- og kortgebyrer automatisk og indsættes på din konto indenfor 8 hverdage. Har du siden dit køb skiftet bank, beder vi dig kontakte FDM's Kundeservice, hvorefter FDM vil refundere købsbeløbet ekskl. bestillings- og kortgebyrer til din nye konto.
8.4 Er din billet til et aflyst FDM event, hvor FDM er den ansvarlige arrangør, købt kontant, skal du henvende dig til FDM's Kundeservice med henblik på at få beløbet refunderet.
8.5 Bestillings- og kortgebyrer refunderes i ingen tilfælde af FDM og FDM's samarbejdspartnere.
8.6 FDM og/eller FDM's samarbejdspartnere orienterer dig om muligt pr. e-mail ved aflyste arrangementer. FDM sørger også for, at det fremgår af FDM's hjemmeside, hvis arran-gementer aflyses.

9. Mistet billet  

9.1 Hvis du forud for arrangementets afholdelse mister din billet, har du mulighed for at annullere den mistede billet med efterfølgende udstedelse af en erstatningsbillet. Dette kan ske via et link angivet i den af FDM fremsendte ordrebekræftelse eller ved kontakt til FDM's Kundeservice.
9.2 Administrationsgebyret for annullering af en mistet billet er kr. 50 pr. billet. Hertil kommer et yderligere bestillingsgebyr på kr. 20 pr. udstedt erstatningsbillet.
9.3 Det er ikke muligt at fortryde købet af erstatningsbilletter, når disse er udskrevet.
9.4 Bestillings- og kortgebyrer refunderes i ingen tilfælde af FDM.

10. Særligt om gavekort  

10.1 Indehaveren af et hos FDM købt gavekort kan inden udløbet og op til 1 år efter udløbet af gavekortets gyldighedsperiode anmode om at få restværdien udbetalt til pålydende værdi.
10.2 Hvis du som køber fortsat er indehaver af gavekortet samt ønsker dette kontantindløst, og du har anvendt et betalingskort som betalingsmiddel, indsættes gavekortets værdi ekskl. bestillings- og kortgebyrer på din konto indenfor 8 hverdage efter din anmodning herom. Har du siden dit køb skiftet bank, bedes du oplyse dette i forbindelse med din henvendelse til FDM's Kundeservice.
10.3 Er gavekortet købt kontant, eller er du indehaver af gavekortet uden at være køber heraf, skal du henvende dig til FDM's Kundeservice med henblik på at få gavekortets værdi udbetalt i kontanter.
10.4 Gavekortet er gyldigt i 3 år løbende fra den dato, hvor købet af gavekortet blev foretaget hos FDM.
10.5 Et gavekort købt hos FDM kan ikke indløses hos andre end FDM.

11. Særligt om pakkerejser  

11.1 FDM som formidler

FDM formidler salg af pakkerejser på vegne af Rapido Travel ApS. Rapido Travel ApS anses således som sælger og dermed den ansvarlige rejseudbyder i henhold til gældende lovgivning. Du kan læse deres handelsbetingelser her.
Teknisk arrangør af rejsen er Rapido Travel: Studiestræde 21, 1455 Kbh.K. CVR nummer 36406178. Registreringsnummer i rejsegarantifonden er 2557.

11.2 Pakkerejse

En pakkerejse består af mindst to af følgende elementer, der er udbudt samlet eller udbudt på forhånd og solgt samlet, såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning, transport, indkvartering eller anden turistmæssig ydelse, der ikke direkte er knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen

11.3 Ændring og afbestilling

Med hensyn til ændring og afbestilling af din rejse henviser FDM til Rapido Travel ApS' til enhver tid gældende ændrings- og afbestillingsregler.

11.4 Aflysning

I tilfælde af aflysning af din pakkerejse, får du refunderet købsbeløbet ekskl. bestillings- og kortgebyrer. Med hensyn til vilkårene, der i øvrigt gælder for ændring og aflysning af din pakkerejse, henvises du til Rapido Travel ApS' forretningsbetingelser.

11.5 Levering af rejsedokumenter

Det er Rapido Travel ApS, der - som den ansvarlige rejseudbyder - har ansvaret for at fremsende dine rejsedokumenter. FDM henviser således til Rapido Travel ApS' forret-ningsbetingelser herom.

11.6 Rejse- og afbestillingsforsikring

Du skal selv sørge for at tegne rejse- og afbestillingsforsikring. FDM anbefaler, at en sådan tegnes, med mindre du er dækket ind via dine allerede eksisterende forsikringer.

11.7 Den rejsendes forpligtelser

Du er forpligtet til at sørge for gyldigt pas samt nødvendige visa, forsikringer, vaccinationer, mv. for gennemførelsen af rejsen. Ved rejser uden for EU skal man normalt have et pas, der er gyldig mindst 6 måneder efter hjemkomst samt kunne dokumentere udrejse fra landet eller opholdstilladelse.
Det er dit ansvar at gøre dig bekendt med alle relevante officielle rejsekrav og -anbefalinger, der er gældende for din rejse. Udenlandske statsborgere skal kontakte deres respektive ambassader, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. FDM kan ikke stilles til ansvar for omkostninger som undladelse heraf måtte medføre for dig.
Det er din pligt at møde rettidigt til check-in til flyafgange mv. Du skal rette dig efter gældende ordensbestemmelser og de anvisninger, der gives af rejseledere/rejsearrangører, transportører og andre, der har forbindelse med pakkerejsens gennemførelse. Hverken FDM eller FDM's samarbejdspartnere er ansvarlige for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler dig at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v.
Du skal holde dig orienteret hos Rapido Travel ApS' lokale repræsentant eller gennem opslag på hotellet eller lign. om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Møder du ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister du retten til denne og må foretage hjemrejse for egen regning.

12. Persondata

12.1 FDM er ansvarlig for de oplysninger, du afgiver, når du indgår aftale med FDM eller FDM's samarbejdspartnere om billetter til FDM events. FDM anvender de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med persondataloven.
12.2 FDM opbevarer dine personlige oplysninger efter indgåelse af aftale. Personoplysningerne, som FDM opbevarer, er dit navn, kontaktinformationer (e-mail adresse og telefonnummer), fysiske adresse samt oplysning om din brug af FDM's hjemmeside.
12.3 FDM benytter oplysningerne til opfyldelse af den mellem FDM og dig indgåede aftale og til at tilpasse FDM's hjemmeside til din og andre kunders behov. Ligeledes benyttes de indsamlede oplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale i den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende ret.
12.4 FDM opbevarer alene dine personoplysninger i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes dine personoplysninger.
12.5 Dine personoplysninger registreret hos FDM deles med selskaber i FDM koncernen og med følgende samarbejdspartnere:

Agency A/S, Bakkens Arrangementsservice, Cirkusrevyen A/S, Billetlugen, Billetnet, Price Administration, Rapido Travel, CHGP, Amalienborgmuseet, CRAA, Copenhagen Pians, Toneart Studios, London Toast Teater, CSB Island Entertainment, MCH Messecenter Herning Kongrescenter, Jyske Bank Boxen, Sparekassen Arena Fyn, AKKC, DC3vennerne, Den Blå Planet, Det Kongelige Teater, Det Ny Teater, DR, Raddison Blue, Falconersalen og Falconerscenen, FBI Comedy Zoo, Flying Superkids, CEC Copenhagen Event Company, Fredensborg Slot, Østre Gasværk Teater, Gavnø Slot, Gisselfeld Kloster, Tivoli Friheden/ Hermans, Tivoli, Horsens and Friends, ICO Concerts, Langelandsfestivalen, Ledreborg Slot, Malmö Arena, Mogens Dahl Koncertsal, Musikhuset Aarhus, Nordisk Film, Nykøbing F. Revyen, Nørrebro teater, Odense Sport og Event, Parken, PS Production aps, Politigaarden, Politimuseet, Folketinget, Ringsted Kongrescenter, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Sønderborg Revyen, Tajmer Booking, Tinghallen, FDM travl, Wallmans, Zentropa, Ørslev Busser samt Designmuseum Danmark.

12.6 Du kan altid henvende dig til FDM's Kundeservice og få oplyst hvilke oplysninger, der behandles om dig, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage.
12.7 Der henvises i øvrigt til FDM's generelle privatlivs- og cookiepolitik, som du kan finde her.

13. Force majeure

FDM er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDM's kontrol, herunder forhold relateret til myndighederne, leveringsvanskeligheder, naturforhold, uforudsete forhold, strejke og lockout. Dette gælder også i forhold til indirekte tab.

14. Forbehold

14.1 FDM og FDM's samarbejdspartnere forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer.
14.2 FDM og FDM's samarbejdspartnere tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer.
14.3 FDM og FDM's samarbejdspartnere forbeholder sig ret til at ændre på pladstildelingen inden for samme billetkategori, og at flytte til en anden kategori mod at udbetale en eventuel prisdifference til dig.
14.4 FDM og FDM's samarbejdspartnere er alene ansvarlig for dine eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler.

15. Immaterielle rettigheder  

Alle rettigheder til indhold på fdm.dk tilhører FDM og/eller FDM's samarbejdspartnere og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentelse af FDM's skriftlige tilladelse.

16. Misligholdelse  

Ved misligholdelse af en indgået aftale gælder dansk rets almindelige regler.

17. Oplysning om klagemuligheder 

17.1 Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til den ansvarlige arrangør, hvilket enten vil være FDM eller en af FDM's samarbejdspartnere.
17.2 Hvis du er utilfreds med FDM's håndtering af dit køb hos FDM Oplevelser, beder vi dig kontakte FDM's Kundeservice. Du har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. Se www.kfst.dk. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

Du har mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Hvis du har købt en oplevelse, som vedrører en pakkerejse, har du mulighed for at klage til Pakkerejse-Ankenævnet. Nævnet er beliggende Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Klageformularen kan hentes på hjemmesiden www.pakkerejseankenaevnet.dk

Hvis du har købt en oplevelse, som vedrører et hotelophold, restaurantbesøg eller turisme, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme. Nævnet er beliggende Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C. Klageformularen kan hentes på hjemmesiden www.hrt-ankenaevn.dk.
 
Hvis du har købt en oplevelse, som vedrører køreundervisning, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Køreundervisning. Nævnet er beliggende Taastrupgårdsvej 20-22, 2630 Taastrup. Klageformularen kan hentes på hjemmesiden www.ankesag.dk.
 
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse fdm@fdm.dk.  
 

18. Tvister  

Betingelserne og din brug af FDM's hjemmeside samt enhver tvist, som måtte opstå i relation dertil, er underlagt dansk ret.

19. Kontakt

Forenede Danske Motorejere (FDM)
CVR-nr.: 10376718
Firskovvej 32 2800 Kgs. Lyngby
Telefon : 7013 3040
E-Mail : fdm@fdm.dk  

6. FDM KØRETEKNIK OG MOTORSPORT

1. Anvendelsesområde

1.1 Forenede Danske Motorejeres ("FDM") almindelige handelsbetingelser ("Betingelserne") gælder for alle fjernsalgsaftaler vedrørende FDM Køreteknik og FDM Motorsport. 
1.2 Betingelserne kan kun fraviges, hvis der foreligger anden skriftlig aftale. 
1.3 FDM's salg af køretekniske kurser og motorsport events (samt salg af gavekort til indløsning heraf) henvender sig til erhvervsdrivende såvel som til forbrugere på mindst 18 år. Ved køb af FDM's køretekniske kurser og motorsport events (samt gavekort til indløsning heraf) bekræfter man, at man er 18 år eller derover.
1.4 Personerne, der skal deltage i FDM's køretekniske kurser og motorsport events, skal være fyldt 18 år.

2. Hvad er FDM køreteknik og FDM motorsport?

2.1 Via FDM Køreteknik udbyder FDM en række køretekniske kurser, hvor der er mulighed for at få undervisning af FDM's professionelle instruktører.
2.2 Via FDM Motorsport udbyder FDM en række events, hvor deltageren har mulighed for at dyrke motorsport, herunder i form af racerskole, high speed oplevelser og passagertur i en Ferrari. 
2.3 FDM's køretekniske kurser og motorsport events foregår på FDM's køretekniske anlæg, som er FDM Jyllandsringen ved Silkeborg og FDM Sjællandsringen ved Roskilde. 
2.4 Det er muligt at læse nærmere om FDM Køreteknik og FDM Motorsport på FDM's hjemmeside via følgende websider: www.koerekurser.fdm.dk og www.koerekurser.fdm.dk/motorsport.

3. Indgåelse af aftale

Køb af FDM's køretekniske kurser og motorsport events foregår via websiderne anført under Betingelsernes punkt 2.4 eller via telefonisk henvendelse til FDM Jyllandsringen  henholdsvis FDM Sjælllandsringen.

4. Priser og gebyrer

4.1 Priserne for FDM's forskellige køretekniske kurser og motorsport events fremgår af websiderne anført under Betingelsernes punkt 2.4.
4.2 Alle FDM's angivne priser er inklusive moms, gebyrer, afgifter, mv. Den samlede pris for køb af FDM's køretekniske kurser og motorsport events inkl. moms, gebyrer, mv., vil fremgå første gang, prisen vises. 
4.3 Bestillingsgebyret for FDM's motorsport events udgør DKK 20,00 pr. billet uanset antallet af købte billetter. 
4.4 Ved online køb kan man blive tilbudt en rabat eller en speciel pris, som er anderledes end den angivne pris. Online rabatter kan som udgangspunkt ikke kombineres med andre rabatter.

5. Betaling og betalingskortgebyr

5.1 Ved online køb forfalder betalingen for et køb af FDM's køretekniske kurser og motorsport events i forbindelse med bestillingen. Betalingen bliver således trukket fra den oplyste konto umiddelbart efter købet. 
5.2 Ved bestilling af FDM's køretekniske kurser og motorsport events pr. telefon, fremsender FDM en faktura til køber pr. e-mail eller med almindelig post. Fakturabeløbet forfalder til betaling senest 8 hverdage efter fakturaens udstedelsesdato. 
5.3 Betaling i forbindelse med online bestilling kan ske ved betaling med Dankort, Visa Dankort, Diners, MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, American Express og JCB . Ved betaling med de anførte betalingskort pålægges ingen betalingskortgebyrer. 

6. Levering

6.1 Køretekniske kurser og motorsport events
Ved køb af FDM's køretekniske kurser og motorsport events sender FDM en ordrebekræftelse til den i forbindelse med købet oplyste e-mail adresse umiddelbart efter betalingen. Hvis en sådan e-mail ikke er modtaget inden 24 timer efter et køb, bedes man gøre følgende:

 • Undersøge om den af dig angivne e-mailadresse er korrekt.
 • Undersøge om dit køb er gennemført.
 • Undersøge om et spamfilter har stoppet modtagelsen af FDM's e-mail. 

Hvis man fortsat ikke har modtaget FDM's e-mail, beder vi dig kontakte FDM Jyllandsringen eller FDM Sjælllandsringen.6.2 Gavekort 
Ved køb af gavekort fremsender FDM gavekortet som en PDF-fil til den i forbindelse med købet oplyste e-mail adresse umiddelbart efter betalingen. Hvis en sådan e-mail ikke er modtaget inden 24 timer efter et køb, bedes man gøre følgende:

 • Undersøge om den af dig angivne e-mailadresse er korrekt.
 • Undersøge om dit køb er gennemført.
 • Undersøge om et spamfilter har stoppet modtagelsen af FDM's e-mail. 

Hvis man fortsat ikke har modtaget FDM's e-mail, beder vi dig kontakte FDM's Kundeservice på fdm.dk/kundeservice.

7. Fortrydelsesret

7.1 Ved forbrugerkøb er det muligt uden begrundelse at fortryde et online eller telefonisk køb af FDM's køretekniske kurser og FDM Motorsport events inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor købet er foretaget. 
7.2 Hvis fortrydelsesretten ønskes benyttet, skal dette meddeles til FDM's Kundeservice  inden udløbet af den under punkt 7.1 nævnte fortrydelsesfrist. Husk at opgive ordrenummer eller lignende relevant identifikation. Det er også muligt at benytte standardfortrydelsesformularen , som FDM fremsender sammen med ordrebekræftelsen.  
7.3 Ved udnyttelse af fortrydelsesretten refunderer FDM den hertil knyttede indbetaling. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dato, hvor FDM har modtaget meddelelsen om, at et køb fortrydes. FDM gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som blev benyttet ved købet, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.
7.4 Bestillingsgebyrer refunderes i ingen tilfælde af FDM.

8. Ændring af ordre

8.1 Hvis forkert ordre afgives, skal man hurtigst muligt kontakte FDM Jyllandsringen  eller FDM Sjællandsringen  med henblik på at forhøre dig om, hvorvidt det er muligt at ændre købet. FDM bestræber sig på at imødekomme et ønske om ændring af et køb, men har dog ingen forpligtelser hertil.
8.2 Hvis det er muligt at få ændret et køb efter punkt 8.1, refunderer FDM differencen ved efterfølgende afgivelse af en billigere ordre. Alternativt vil FDM opkræve de yderligere omkostninger, der måtte være forbundet med afgivelsen af en dyrere ordre.
8.3 Bestillings- og kortgebyr refunderes i ingen tilfælde af FDM.

9. Aflysning

9.1 I tilfælde af aflysning af et køreteknisk kursus eller et motorsport event begrundet i FDM's forhold tilbydes man et nyt tilsvarende køreteknisk kursus eller et nyt tilsvarende motorsport event. 
9.2 Man vil ved aflysning begrundet i FDM's forhold også have mulighed for at få refunderet den hertil knyttede betaling. FDM gennemfører i så fald tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som blev benyttet ved købet, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger. 

10. Særligt om gavekort

10.1 Indehaveren af et hos FDM købt gavekort kan inden udløbet og op til 1 år efter udløbet af gavekortets gyldighedsperiode anmode om at få restværdien udbetalt til pålydende værdi.
10.2 Hvis man som køber fortsat er indehaver af gavekortet samt ønsker dette kontantindløst, og man har anvendt et betalingskort som betalingsmiddel, indsættes gavekortets værdi ekskl. bestillingsgebyr på ens konto indenfor 8 hverdage efter anmodningen herom. Har man siden sit køb skiftet bank, bedes dette oplys i forbindelse med henvendelsen til FDM's Kundeservice.
10.3 Er gavekortet købt kontant, eller er man indehaver af gavekortet uden at være køber af gavekortet, skal man henvende dig til FDM's Kundeservice  med henblik på at få gavekortets værdi udbetalt.
10.4 Gavekortet er gyldigt i 3 år løbende fra den dato, hvor købet af gavekortet blev foretaget hos FDM.
10.5 Et gavekort købt hos FDM kan ikke indløses hos andre end FDM.

11. Særligt om erhvervsdrivende

Disse Betingelser gælder i udgangspunktet for FDM's aftaleindgåelse med såvel forbrugere som erhvervsdrivende. Der gør sig imidlertid følgende særlige vilkår gældende for FDM's erhvervsdrivende kunder:

 • FDM's erhvervsdrivende kunder har ingen fortrydelsesret og er derfor ikke omfattet af vilkårene angivet under Betingelsernes punkt 7.
 • FDM's erhvervsdrivende kunder har ikke mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet og er derfor ikke omfattet af vilkåret angivet under Betingelsernes punkt 17.2.
 • FDM's erhvervsdrivende kunder har mulighed for at opnå mængderabat ved større ordrer. Nærmere information om erhvervsdrivendes rabatadgang kan indhentes ved henvendelse til FDM's Kundeservice .

12. Persondata

12.1 FDM er ansvarlig for de oplysninger, der afgives ved indgåelse af aftale med FDM om FDM Køreteknik og FDM Motorsport. FDM anvender de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med persondataloven.
12.2 FDM opbevarer de personlige oplysninger efter indgåelse af aftale om FDM Køreteknik og FDM Motorsport. Personoplysningerne, som FDM opbevarer, er navn kontaktinformationer (e-mail adresse og telefonnummer), fysisk adresse samt oplysning om brug af FDM's hjemmeside.
12.3 FDM benytter personoplysningerne til opfyldelse af den indgåede aftale og til at tilpasse FDM's hjemmeside til brugernes behov. Ligeledes benyttes de indsamlede personoplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale i den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende ret.
12.4 FDM opbevarer alene personoplysningerne i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes personoplysningerne.
12.5 Personoplysningerne registreret hos FDM deles alene med selskaber i FDM koncernen.
12.6 Det er altid muligt at henvende sig til FDM's Kundeservice   og få oplyst hvilke oplysninger, der behandles om en, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage.
12.7 Der henvises i øvrigt til FDM's generelle privatlivs- og cookiepolitik, som er tilgængelig her.

13. Force majeure  

FDM er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDM's kontrol, herunder forhold relateret til myndighederne, leveringsvanskeligheder, naturforhold, uforudsete forhold ved reparationens art og omfang, strejke og lockout. Dette gælder også i forhold til indirekte tab. 

14. Forbehold

14.1 FDM forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter/gavekort mod tilbagebetaling af billetternes/gavekortenes pris samt gebyrer.
14.2 FDM tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte kurser og motorsport events.
14.3 FDM forbeholder sig ret til at ændre på pladstildelingen inden for samme billetkategori, og at flytte til en anden kategori mod at udbetale en eventuel prisdifference.
14.4 FDM er alene ansvarlig for køberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. 

15. Immaterielle rettigheder

Alle rettigheder til indhold på fdm.dk tilhører FDM eller FDM's samarbejdspartnere og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentelse af FDM's skriftlige tilladelse. 

16. Misligholdelse

Ved misligholdelse af en indgået aftale gælder dansk rets almindelige regler. 

17. Klager

17.1 Ved utilfredshed med den indgåede aftale med FDM i relation til FDM Køreteknik og FDM Motorsport bedes man kontakte FDM's Kundeservice  eller FDM Jyllandsringen  henholdsvis FDM Sjællandsringen.
17.2 Som forbruger har man også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. Se www.kfst.dk.
17.3 Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.
17.4 Oplysninger om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse fdm@fdm.dk.

18. Tvister

Betingelserne og brugen af FDM's hjemmeside samt enhver tvist, som måtte opstå i relation dertil, er underlagt dansk ret. 

19. Kontakt

Forenede Danske Motorejere (FDM) CVR-nr.: 10376718 Firskovvej 32 2800 Kgs. LyngbyTelefon: 7013 3040E-Mail: fdm@fdm.dk  

 

Kontaktdata

FDM:

Forenede Danske Motorejere (FDM)
CVR-nr.: 10376718
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby
Telefon : 7013 3040
E-Mail: fdm@fdm.dk
7. FDM tjekpakke


1. ANVENDELSESOMRÅDE

1.1 Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") gælder for alle aftaler mellem FDM T&B og dig vedrørende FDM tjekpakke.

1.2 Betingelserne kan kun fraviges, hvis det er skriftligt aftalt. 

1.3 FDM T&B's salg af abonnement på FDM tjekpakke henvender sig alene til medlemmer af Forenede Danske Motorejere, som er forbrugere og er fyldt 18 år.

1.4 Ved bestillingen bekræfter du opfyldelsen af disse betingelser.

 

2. LØBENDE ABONNEMENT

2.1 Når du indgår en abonnementsaftale med FDM T&B på FDM tjekpakke, tegner du et løbende abonnement, der fortsætter, indtil det bliver opsagt i overensstemmelse med Betingelsernes punkt 9. 

2.2 Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode af en tidsmæssig længde svarende til den foregående, medmindre andet er aftalt.
 

3. AFTALEINDGÅELSE

3.1 Du kan via www.fdm.dk og tlf. 70 13 30 40 indgå aftale om køb af abonnement på FDM tjekpakke (”Abonnementsaftale”). 

3.2 Abonnementsaftalen er forbeholdt privatmedlemmer af Forenede Danske Motorejere, jf. FDMs vedtægters § 3, stk. 1. FDM tjekpakke kan ikke købes af virksomheder (erhvervsmedlemmer af Forenede Danske Motorejere).

3.3 Abonnementsaftalen giver dig adgang til at vælge op til tre FDM tjekpakke-ydelser pr. abonnements-periode/-år. Du kan læse nærmere om de enkelte ydelser omfattet af abonnementet under afsnit 4.

3.4 Ved indgåelse af en Abonnementsaftale med FDM T&B modtager du en ordrebekræftelse via e-mail eller pr. brev. Du bør gemme denne e-mail/dette brev, da ordrebekræftelsen er dit bevis for dit køb.

3.5 Abonnementsaftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

3.6 Dit abonnement træder i kraft den dato, du køber abonnementet, medmindre andet er aftalt.

3.7 Der kan maksimalt tegnes to abonnementer på FDM tjekpakke pr. husstand.

3.8 Abonnementet kan anvendes på alle privatbiler, hvor den privatperson, der tegner abonnementet, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen/bilerne. FDM T&B har ret til at bede dig om en kopi af din registreringsattest.
 

4. FDM TJEKPAKKE-YDELSER

4.1 Abonnementsaftalen giver dig adgang til at vælge op til tre FDM tjekpakke-ydelser pr. abonnements-periode/-år. Ydelserne udføres på FDM T&B’s testcentre. Ubrugte ydelser kan ikke overføres til den efterfølgende periode/det efterfølgende år. Ved ophør af abonnementet kan du ikke længere gøre brug af eventuelle ubrugte ydelser.

Du kan frit vælge blandt de ydelser, der er oplistet her:

4.2 Tyverisikring af nummerplader på biler

Nummerplader på biler skal i henhold til gældende lovgivning være fastmonterede for at forhindre tyveri. 

Nummerpladerne monteres i nye FDM-nummerpladerammer med to rustfri bolte og møtrikker. 

Bemærk, at fastgørelse kun kan udføres: 

 • Såfremt nummerplader allerede sidder i nummerpladerammer
 • Såfremt fastgørelse kan foregå uden at bore huller i bilens karrosseridele. 

Hvis eksisterende nummerpladerammer ikke kan afmonteres på grund af fastrustede eller defekte skruer eller bolte, kan fastgørelse af nummerpladerne ikke udføres.

4.3 Lovpligtigt syn eller registreringssyn

Du kan vælge at få lavet et lovpligtigt periodisk syn eller registreringssyn på din person-/varebil, trailer, motorcykel, knallert eller campingvogn.

4.4 Tempo 100-godkendelse af påhængsvogn til kørsel i Tyskland 

En Tempo 100-godkendelse omfatter en kontrol af, om påhængsvognen er i god tilstand og egnet til at køre 100 km/t. Du kan få lavet en Tempo 100-godkendelse, så din påhængsvogn kan blive godkendt til at køre op til 100 km/t. i Tyskland. Efter undersøgelsen sender vi resultatet samt en kopi af din registreringsattest til de tyske myndigheder. Cirka to uger efter undersøgelsen modtager du en tilladelse sammen med et Tempo 100-mærkat.

4.5 Tempo 100-godkendelse af påhængsvogn til kørsel i Danmark 

Med en Tempo 100-godkendelse må du køre op til 100 km/t. med campingvogn eller trailer på motorvejen i Danmark. Der er en række krav til bil og påhængskøretøj for at kunne få en Tempo 100-godkendelse i Danmark. Der er særskilt krav om registreringssyn ved den danske Tempo 100. Synet skal udføres i forbindelse med Tempo 100-godkendelsen.

4.6 Rustkontrol 

Ønsker du at vide, om din bil trænger til rustbeskyttelse, eller om der er alvorlige tæringer i bilens undervogn, skal du få udført en Rustkontrol.

4.7 Årstidstjek – forår/sommer/efterår/vinter 

Bliv klar til årstiden med et årstidstjek hos FDM. Vi gennemgår en række centrale punkter på din bil, hvilket sikrer dig, at den er klar til at køre i det danske vejr. Bemærk, at indholdet af årstidstjek afhænger af årstiden. Det får du bl.a. kontrolleret med et årstidstjek:

 • Bremser på bremseprøvestand
 • Lygternes indstilling
 • Batteri
 • Kølervæskeniveau + frostsikring
 • Udstødningssystem
 • Viskere og vaskere
 •  Dæktryk og mønsterdybde
 • Elbagrude og varme i spejle.

4.8 Hjulskift på køretøjer med tilladt totalvægt op til 2.400 kg

Når vi skifter dine hjul, kontrollerer vi samtidig dæk og dæktryk, og du får fire hjulposer i plastik til opbevaring af hjulene. 

Pga. arbejdsmiljømæssige hensyn udføres der ikke hjulskift på store biler med tilladt totalvægt over 2.400 kg, f.eks. firehjulstrækkere og store varebiler.

Hvis din bil er udstyret med dæktryksovervågning (TPMS), kan en kodning i nogle tilfælde være nødvendig efter hjulskiftet. Denne kodning kan ikke udføres af FDM T&B og er ikke en del af hjulskiftet. Det kan derfor være nødvendigt efterfølgende for egen regning at køre på et værksted for at få foretaget kodningen. 

Det er ikke alle FDM T&B’s testcentre, som udfører hjulskift, ligesom der er et begrænset antal tider afsat til hjulskift. Oversigt over testcentre, som udfører hjulskift, findes her: http://www.fdm.dk/hjulskift.

4.9 Købsrådgivningstjek

Købsrådgivningstesten henvender sig primært til dig, der overvejer at købe en brugt bil til under 50.000 kr. 

Under testen afprøver vi bl.a. bilens bremser, gennemgår bilens undervogn på lift og kører en længere prøvetur i bilen. 

På baggrund af testen udarbejder vi en rapport, der vurderer, om bilen er god, middel eller dårlig. Vurdering af bilens stand sker i forhold til bilens alder og kilometertal. 

Vi kommer også med en anbefaling eller frarådning af køb.

4.10 Sikkerhedstest 

Med en sikkerhedstest får du en times gennemgang af bilen omfattende bl.a.: kontrol af brændstoftank og udstødning; kontrol af motor, motorophæng og gearkasse; prøvekørsel ved forskellige hastigheder; kontrol af dæk, styretøj og bremser; afsluttende rapport om bilens sikkerhedsmæssige stand. 

FDM T&B anbefaler denne test, hvis du skal til syn med bilen og vil vide mere om dens sikkerhedsmæssige stand. Du kan også bestille testen, selvom din bil ikke er indkaldt til syn af Trafikstyrelsen.

 

5. TIDSBESTILLING

5.1 Tidsbestilling af FDM tjekpakke-ydelser kan ske via www.fdm.dk og tlf. 70 13 30 40, hvor du bedes oplyse dit medlemsnummer.

5.2 Du kan melde afbud op til 24 timer før din aftale. Hvis du melder afbud senere eller bliver væk, tæller det som en brugt ydelse. Afbud skal ske på tlf. 70 13 30 40. Det er ikke muligt at melde afbud i weekender og på helligdage. 
 

6. BETALING

6.1 Ved betaling har du mulighed for at benytte følgende betalingskort: VISA, VISA Dankort, MasterCard, Maestro, Diners Club og JCB. Der opkræves ingen gebyrer ved betaling med ovennævnte betalingsinstrumenter. 

6.2 Betaling for et abonnement sker forud for hver abonnementsperiode, der som udgangspunkt løber 12 måneder ad gangen, medmindre andet aftales med FDM T&B. 

6.3 Hvis du indgår Abonnementsaftale til rabatpris, intropris, pakkepris mv., gælder denne pris alene i den oplyste periode. Herefter fortsætter Abonnementsaftalen til den normale abonnementspris, der gælder på gentegningstidspunktet, og som kan findes på fdm.dk.
 

7. LEVERING

7.1 Tidspunktet for indleveringen af dit køretøj samt tidspunktet for FDM T&B's tilbagelevering af dit køretøj fremgår af din ordrebekræftelse.

7.2 Leveringsstedet er det konkrete FDM T&B testcenter, hvortil du har bestilt dine FDM tjekpakke-ydelser. 
 

8. FORTRYDELSESRET

8.1 Du kan uden begrundelse fortryde dit køb (via fjernsalg) af abonnement på FDM tjekpakke inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du indgår Abonnementsaftalen med FDM T&B.

8.2 Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer FDM T&B din eventuelle indbetaling. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor FDM T&B har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede Abonnementsaftale. FDM T&B gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

8.3 Er Abonnementsaftalen indgået som en del af en samlet pakkeaftale (intropakke mv.), er det ikke muligt alene at fortryde aftalen vedrørende FDM tjekpakke. I dette tilfælde skal hele pakkeaftalen fortrydes.

8.4 Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til FDM T&B. Husk at opgive ordrenummer eller lignende relevant identifikation. Du er også velkommen til at benytte standardfortrydelsesformularen, som FDM T&B fremsender sammen med din ordrebekræftelse, og som også kan findes her.
 

9. OPSIGELSE OG OPHØR

9.1 Dit abonnement på FDM tjekpakke er et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet bliver opsagt.

9.2 Abonnementsaftalen kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra indgåelsen af Abonnementsaftalen. Dette gælder også, hvis Abonnementsaftalen fornys eller forlænges, uden at der mellem FDM T&B og dig indgås en aftale med et nyt indhold.

9.3 Er Abonnementsaftalen indgået som en del af en samlet pakkeaftale (intropakke), er det ikke muligt alene at opsige aftalen vedrørende FDM tjekpakke (i dette tilfælde skal hele pakkeaftalen opsiges). Dette gælder dog alene den periode, hvor den særlige pakkepris er gældende.

9.4 Hvis din Abonnementsaftale ophører før slutningen af en abonnementsperiode, modtager du en forholdsmæssig tilbagebetaling. FDM T&B gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

9.5 Opsigelse af din Abonnementsaftale kan ske ved kontakt til FDM T&B på www.fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40.

9.6 Opsiger du din Abonnementsaftale, kan du ikke indgå en ny Abonnementsaftale i de efterfølgende 12 måneder.

9.7 Opsiger du dit medlemskab af Forenede Danske Motorejere, opsiger du samtidig din aftale om FDM tjekpakke, idet FDM tjekpakke er forbeholdt medlemmer af Forenede Danske Motorejere. 
 

10. VILKÅRSÆNDRINGER

10.1 FDM T&B forbeholder sig retten til at ændre gældende abonnementsbetingelser, herunder abonnementspriser, ydelser omfattet af FDM tjekpakke samt antal ydelser pr. abonnementsperiode, med virkning fra den næstfølgende abonnementsperiode. Eventuelle vilkårsændringer vil ske med rimeligt varsel og pr. brev eller e-mail. 
 

11. ÆNDRINGER AF DINE KONTAKTOPLYSNINGER

11.1 Ved indgåelse af Abonnementsaftale vil du blive bedt om at oprette dig med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og medlemsnummer. Det er vigtigt, at du giver korrekte oplysninger, idet FDM T&B sender vigtige meddelelser mv. til den adresse og e-mailadresse, som du oplyser. 

11.2 Ændringer i dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og fysiske adresse, skal oplyses til FDM T&B hurtigst muligt efter ændringen. Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager aftalte produkter og vigtige meddelelser fra FDM T&B, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger.

 

12. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

12.1 FDM T&B er ansvarlig for de personoplysninger, du afgiver, når du indgår Abonnementsaftale med FDM T&B. FDM T&B anvender de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med persondataloven.

12.2 FDM T&B opbevarer dine personlige oplysninger efter indgåelse af Abonnementsaftale. Personoplysningerne, som FDM T&B opbevarer, er dit navn, dine kontaktinformationer, herunder e-mailadresse, fysiske adresse, telefonnummer, fødselsdato, medlemsnummer, samt oplysning om din brug af FDMs hjemmeside.

12.3 FDM T&B benytter oplysningerne til opfyldelse af Abonnementsaftalen og til at tilpasse FDMs hjemmeside til dine og andre kunders behov. Endvidere benyttes de indsamlede oplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale i den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende ret.

12.4 FDM T&B opbevarer alene dine personoplysninger i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes dine personoplysninger. Dine personoplysninger anvendes ikke til andre formål end de anførte i afsnit 12.3.

12.5 Dine personoplysninger registreret hos FDM T&B deles alene med selskaber i FDM koncernen.

12.6 Du kan altid henvende dig til FDMs kundeservice og få oplyst, hvilke oplysninger der behandles om dig, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage.

12.7 Der henvises i øvrigt til FDMs generelle privatlivs- og cookiepolitik. 
 

13. ANSVARSFRASKRIVELSE

13.1 FDM T&B er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDM T&B's kontrol, herunder forhold relateret til myndighederne, leveringsvanskeligheder, naturforhold, uforudsete forhold ved reparationens art og omfang, strejke og lockout. Dette gælder også, hvis forholdet medfører værdiforringelse af køretøjet eller andet indirekte tab, herunder omsætningstab.
 

14. KLAGEMULIGHEDER

14.1 Hvis du er utilfreds med FDM T&B’s håndtering af dit abonnement eller andet, skal du kontakte FDM T&B på tlf. 70 13 30 40 eller via fdmmedlemsservice@fdm.dk.

14.2 Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, har du mulighed for at klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: fdm@fdm.dk.

14.3 Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du i forhold til klage over et synsresultat indgive klage til Færdselsstyrelsen (Sorsigvej 35, 6760 Ribe, www.trafikstyrelsen.dk), hvis betingelserne er opfyldt (se http://www.fstyr.dk/DA/Syn-af-Koretojer/Spoergsmaal-og-svar/Syn.aspx).
 

15. MISLIGHOLDELSE

15.1 Ved misligholdelse af aftalen om FDM tjekpakke-abonnement gælder dansk rets almindelige regler. 


16. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ UDBYDER

FDM test og bilsyn A/S
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr.: 31075939

Telefon: 70 13 30 40

E-mail: fdm@fdm.dk

 

 

FDM netbutik

Stort udvalg af udstyr til bilen