Sænk og omlæg bilafgifterne

I FDM mener vi, at det optimale er at få afgiften sat ned og lagt om til en teknisk afgift

Lavere afgifter på biler ser ud til at blive en del af den kommende finanslov. FDM ønsker afgifterne sat ned og baseret på bilens teknik. Sådan at miljøvenlige og sikre biler kan blive billigere.

Et flertal i Folketinget har forud for forhandlingerne om næste års finanslov og et kommende skatteudspil tilkendegivet, at tiden er inde til en reform af bilafgifterne. FDM kan ikke være mere enig. 

Det bliver interessant, hvor langt den politiske enighed rækker, når det gælder. Nogle partier har ambitioner om en decideret reform, hvor registreringsafgiften ændres fra at være baseret på bilens pris til i stedet at blive beregnet ud fra bilens tekniske egenskaber, som hvor langt den kører på literen. Andre har mere fokus på at få afgiften ned. 

I FDM mener vi, at det optimale er at få afgiften sat ned og lagt om til en teknisk afgift. Og allerhelst så vi, at afgiften også kunne betales løbende igennem bilens levetid fremfor på én gang ved købet. 

LÆS OGSÅ: FDM mener: Lavere registreringsafgift er kun ét skridt på vejen

Miljøvenlige og sikre biler fravælges

De seneste to års finanslove er resulteret i to historiske nedsættelser af afgiftsniveauet. I 2015 blev den høje afgiftssats nedsat fra 180 til 150 procent. I sidste års finanslov blev det såkaldte skalaknæk hævet, dvs. grænsen for, hvornår der betales 105 eller 150 procent afgift.

På trods af at afgiften således er reduceret to gange, er der stadig store problemer knyttet til den. Det skyldes, at afgiften fortsat er baseret på bilens salgspris. Det gør ny miljø- og sikkerhedsteknologi ekstra dyrt. Desuden skaber den høje værdiafgift grundlag for en markant forskelsbehandling mellem private bilkøbere og såkaldte flådeejere, typisk leasingselskaber.

LÆS OGSÅ: Billigt for staten af sænke bilafgift

De lave salgstal på nye biler med grøn teknologi som hybrid, plug-in og elbiler er desværre gode eksempler på, hvordan den høje værdibaserede registreringsafgift virker. Den forhindrer ganske enkelt udbredelse af denne type biler på det danske marked. Det samme gælder sikkerhedsudstyr som automatiske nødbremser, vognbane- og blindvinkelsystemer mv. Når sikkerhedsudstyret er afgiftsbelagt med op mod 150 procent, øger det ikke just købelysten. Mens det er standardudstyr i landene omkring os, er det typisk dyrt ekstraudstyr i Danmark, som mange bilkøbere vælger fra.

LÆS OGSÅ: FDM mener: Smartere afgifter giver bedre biler

Leasingselskaber udnytter afgiften

Afgiftssystemets forskelsbehandling er også til at få øje på. Den rabat, leasingselskaber naturligt opnår, bliver effektivt gearet af registreringsafgiften. De sindrige afgiftsregler muliggør, at nogle leasingbiler kan køre rundt i halve og hele år med minimal eller slet ingen afgiftsbetaling.

Samtidigt er der talrige eksempler på, at bilbranchen efterfølgende kan score urimeligt høje profitter, når de letbrugte biler efterfølgende sælges til almindelige forbrugere. Vel at mærke til en pris, som er langt højere end den, leasingselskaberne selv har givet og betalt afgifter ud fra.

Skal man sænke afgiften trinvist

Der er derfor mange gode grunde til en grundlæggende afgiftsreform. Men spørgsmålet er, om politikerne er klar til at gennemføre beslutningen hurtigt. For hurtighed er et andet vigtigt parameter. Det nytter ikke at lade bilmarkedet gå i stå i måneder, før en løsning er forhandlet på plads.

Hvis det viser sig umuligt at finde opbakning til en stor reform, vil det stadig være en markant succes, hvis afgiften ’blot’ sænkes. Vælger man at sænke afgiften fra toppen, f.eks. ved at fjerne den høje sats, vil det tilmed være muligt uden et større provenutab for statskassen.

En lavere afgiftssats vil også give færre af de ovenfornævnte dårligdomme. En lavere registreringsafgift vil alt andet lige også gøre det nemme at lave en fremtidig omlægning til en teknisk afgift. En trinvis afgiftsreduktion vil endvidere give brugtvognsmarkedet bedre tid til at tilpasse sig.

Omvendt vil en provenuneutral omlægning til en teknisk afgift, hvor bilerne kommer til at koste nogenlunde det samme, ikke høste klapsalver – hverken hos FDM eller vælgerne med bil. De vil stadig være tynget af Europas højeste bilafgifter.

Lavere afgift skader ikke statskassen

At sænke registreringsafgiften behøver i virkeligheden ikke koste statskassen mange penge. Tilmed kan lavere bilafgifter have samme gode dynamiske effekter for samfundsøkonomien som en skattelettelse.

Hvis afgiftssænkningen tilmed sker klogt gennem en teknisk omlægning, kan man samtidig fremme den grønne omstilling og sikrere biler.

Så i virkeligheden burde politikernes valg ikke være svært.

16 kommentarer

  Opret ny kommentar
Rediger
 |  Skrevet af: Kristian Odgaar...
#16er det kun på nyere biler at der skal sænkes evt. miljøafgifter på jeg har en mazda6 m. automatgear fra 2003 med 141 hk. som jeg gir 5200 om året den har lige været til syn og blev godkendt , og tjekket for miljø-udledning fra motoren.

mvh.
kristian andersen
Rediger
 |  Skrevet af: Henrik Hesselberg
#15Hvis afgiften fjernes på en gang og fx inden 1. oktober, så er der rigtig mange private bilkøbere, der bliver ramt - nemlig dem der har købt ny bil inden for de seneste 1-2-3 år. Andre bliver selvfølgelig også ramt, men i mindre grad. Staten bør kompensere disse private bilkøbere.

På den lange bane bør den grønne afgift også omlægges så den tager hensyn både til forbrug og udledning af skadestoffer. Og det skal være hver enkelt bils samlede udledning - altså antallet af årligt kørte km skal med i regnestykket.

Hvordan styrer man det så? Jo - meget enkelt: vi skal selvangive årets km-tal, og synsperioden ændres så den er 2 år også for nye biler, og så skal synshallen indberette km-tallet. Og selvfølgelig skal der tages hensyn til ejerskifte.
Rediger
 |  Skrevet af: Mustafa Mujezinovic
#14Synes generelt bliver der talt meget om afgifter på biler men det sker ikke rigtigt noget sådan.
Rediger
 |  Skrevet af: Chris Jenkins
#13Fedt når man lige har skrevet under på slutseddel for 14 dage siden - damn!
Rediger
 |  Skrevet af: Per Forst
Quoting: Torben Thomsen
#12Giver Torben fuldstændig ret.
De urimelige afgifter er tyveri ved højlys dag og ingen snakker om dem .
Der er tilsyneladende heller ingen der gør noget ved dem.
Hvordan er det lige med ågerrenter - og afgifter?
Hvor er FDM i denne sag?

Med venlig hilsen
Per O. Forst, Rødekro
Rediger
 |  Skrevet af: Torben Thomsen
#11Hvor er egentligt autocampere henne i denne debat ?

Det er i min danske verden rent økonomisk statslig optrækkeri, at opkræve en autocamper eksempelvis kr. 18.000 pr. år for det man kalder "vægtafgift".

Her taler jeg om en autocamper fra 1996 under 3.500 kg, som alt andet lige skal betale mere end andre køretøjer i samme vægtklasse, uanset vejslid.

Mit spørgsmål: Hvad er formålet med denne urimeligt høje afgift, hvor en autocamper i Danmark typisk står på stilstand i 6 måneder.

Forsikringsselskaberne beder typisk om kilometerstand ved start, og ved præcist hvor meget bilen har kørt ved evt. skadesanmeldelse.

I de nordiske lande er afgiften særdeles meget anderledes, f. eks. betaler man i Norge kr. 3.000 for et helt år, uanset om køretøjet er på landevejen eller er under carporten i indkørslen.

Stof til eftertanke

Hilsen Torben Thomsen, Hvidovre
Rediger
 |  Skrevet af: Fl. Vestergaard...
#10@Ulla Isbye: Personbiler uanset vægt slider minimalt på vejene sammenlignet med lastbiler. Når én lastbil kører en strækning, svarer sliddet til at op til 50.000 personbiler kører samme strækning.
Rediger
 |  Skrevet af: Fl. Vestergaard...
Quoting: Tage Gejl
#9Hvad har vi som samfund ud af at beskatte motorstørrelse? Giver det mindre forurening eller færre uheld? Antal HK siger intet om og er i hvert fald ingen garanti for hverken sikkerhed eller mindre forurening.
Rediger
 |  Skrevet af: Fl. Vestergaard...
#8Registreringsafgiften koster årligt bilkøberne ca. 20 mia, men en fjernelse vil kun forårsage et nettotab for staten på 7 mia. Man indkasserer således 100 kr for at få 35 kr til rådighed. Hvad ville de fleste ikke tænke hvis deres bidrag til en nødhjælpsorganisation endte på denne måde?!

Trafikuheld og forurening fra bilerne koster hvert år samfundet over 8 mia kr! Forsikring og Pension siger, at alene de samfundsmæssige tab (ud over de direkte omkostninger til politi og redning, sygdomsbehandling og materiel skade) i 2013 udgjorde 1,3 mio pr. personskade, i alt 4,8 mia. De siger i øvrigt, at en bil, som er et år nyere (pga. bedre sikkerhedsudstyr), reducerer risikoen for at blive dræbt med 7%.

I 2012 døde 3.400 personer som følge af forurening med partikler fra bilernes udstødning. Det koster samfundet 5,9 mia, hvoraf lastbiler står for de 2,8 mia – øvrig trafik, dvs. primært person- og varebiler står dermed for ca. 3,1 mia.

I de 4,8 mia, som trafikuheld koster, er ikke medregnet direkte omkostninger, så lad os runde beløbet konservativt op til 5 mia. Læg dertil de ca. 3 mia for for tidligt døde af forurening. Det giver 8 mia, som en virkningsfuld sikkerheds- og miljøafgift har potentiale til at nedbringe betragteligt.

Hvis vi antager, at de 8 mia kunne nedbringes til det halve, så sparer man 4 mia ud af de 7 mia, man mister på at fjerne registreringsafgiften. I så fald vil ethvert beløb fra en ny miljø- og sikkerhedsafgift på mere end 3 mia give staten et højere nettoprovenu, end den nuværende registreringsafgift! Og den vil samtidig være til glæde for bilejerne, som slipper med betydeligt lavere afgifter, til glæde for alle, som undgår at komme til skade eller dø i trafikken, og til glæde for alle, som får lov at leve længere og undgå sygdomme forårsaget af forurening fra trafikken.

Det kan ikke gå for stærkt med af fjerne registreringsafgiften og indføre en sikkerheds- og miljøafgift i stedet, som målrettet giver folk incitament til at købe mere miljøvenlige og sikre biler. En sænkning af den nuværende registreringsafgift giver ikke samme fordele - tvært imod.
Rediger
 |  Skrevet af: Tage Gejl
#7Med de fiflerier der er lavet omkring forbrugstal, så bliver det bare anledning til nogle nye finter, som på den ene eller anden måde snyder bilisterne.
Nej, lad den teknisk afgift basere sig på antal HK/kW i stedet for.
Det "grønne" element får vi jo dagligt når vi kører ind på tanken.

Vi bliver nødt til at ændre bergeningen af registreringsafgifter, så bilimportørernes fifles med afgiften kan stoppes.
Så længe vi har en registreringsafgift baseret på værdi, så vil vi have et grumset afgiftssystem.
Lad os derfor indføre en teknisk afgift, som man ikke kan fifle med (uden at begå ulovligheder).
Det kunne være en afgift baseret på bilens (eller motorcyklens) hestekræfter. Den oplysning vil altid fremgå af køretøjets tekniske oplysninger.
Hvis bilen tunes (eller motoren skiftes), så ydelsen forøges, så skal der betales registreringsafgift for forøgelsen efter samme skala.
Ingen fradrag eller tillæg for udstyr.
Ved import fradrages der 5% af den beregnede afgift for hvert hele år efter første indregistrering.
Ved eksport fradrages der 15% af den beregnede afgift for hvert hele år efter første indregistrering.
En skala kunne f.eks. se sådan ud, idet afgiften bliver gradvis højere når ydelsen stiger:
0 - 50 HK : 500 kr. pr. HK
51 - 100 HK : 1.000 kr. pr. HK
101 - 150 HK : 1.500 kr. pr. HK
151 - 200 HK : 2.000 kr. pr. HK
201 - 250 HK : 2.500 kr. pr. HK
251 - 300 HK : 3.000 kr. pr. HK
301 - 350 HK : 3.500 kr. pr. HK
351 - 400 HK : 4.000 kr. pr. HK
401 - 350 HK : 4.500 kr. pr. HK
over 450 HK : 5.000 kr. pr. HK
Afgiftseksempler med ovennævnte trappeskala:
60 HK (f.eks. VW UP) vil koste (50 * 500 + 10 * 1.000) kr. 35.000
90 HK (f.eks. VW UP 90 TSI) vil koste (50 * 500 + 40 * 1.000) kr. 65.000
100 HK vil koste (50 *500 + 50 * 1.000) kr. 75.000
120 HK vil koste (50 * 500 + 50 * 1.000 + 20 * 1.500) kr. 105.000
190 HK (f.eks. BMW 320d) vil koste (50 * 500 + 50 * 1.000 + 50 * 1.500 + 40 * 2.000) kr. 230.000

Indsend kommentar

  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Tilladte HTML tags: <a> <p> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><span><div><br />
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.
  • Filter for image paths to CDN URLs

Yderligere information om inddataformater

FDM netbutik

Stort udvalg af udstyr til bilen