Bliv FDM medlem

- og få en masse fordele til dig og din bil

Kampagnetilbud: Spar 20% første år.

Bliv medlem

Kørekortregler: Fornyelse af kørekort

kørekort

For de fleste er kørekortet til bil og MC gældende, til de fylder 70 år. Nye regler 1. marts 2015 betyder, at fornyelse af kørekort nu kan ske uden lægeattest indtil ens 75 års fødselsdag. Se de nye kørekortregler her.

Nye regler 1. juli 2017

Nye regler for fornyelse af kørekort træder i kraft 1. juli 2017. Aldersloftet på kørekort fjernes, hvilket samtidig betyder, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekortet.

LÆS HER: De nye regler fra 1. juli 2017

Kørekortregler

Kørekort udstedt før 19. januar 2013 er normalt gyldigt, indtil du fylder 70 år. Herefter kan du uden lægeattest forny kørekortet indtil din 75 års fødselsdag. Efterfølgende kan kørekortet fornys for kortere intervaller.

For de fleste ældre gælder, at deres kørekort fortsat skal fornys, når de bliver 70 år. Der ændres altså ikke ved den udløbsdato, der i dag allerede står på kørekortet. Du skal derfor fortsat forny dit kørekort, når det udløber.

Det nye er, at den første fornyelse nu kan strække sig frem din 75 års fødselsdag, og at der som udgangspunkt ikke skal afleveres en lægeerklæring ved denne fornyelse.

Fra du er 75 til du er 79 år kan kørekortet fornys med en lægeattest og med en gyldighedsperiode på 2 år ad gangen.

Fra du er 80 år kan kørekortet fornys med lægeattest og med en gyldighedsperiode på 1 år ad gangen.

Kørekortet kan dog udstedes for kortere perioder end disse. Det kan være af helbredsmæssige årsager. Du har altså ikke krav på at få fornyet et kørekort. 

Lægeattest

Når du skal have en lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekort, tester lægen både almen sundhedstilstand og det kognitive funktionsniveau for at sikre, at der ikke er tegn på demens. Det sker ved en test i ordgenkaldelse. Derudover foretager lægen en såkaldt urskivetest, hvor du bliver bedt om at sætte tal og visere de rette steder. Lægeattesten må højst være tre måneder gammel, når du indleverer den.

Indhente ekstra oplysninger

Resultatet af lægeattesten kan betyde, at der skal indhentes flere oplysninger. Det kan for eksempel være fra en speciallæge. Politiet kan også beslutte, at sagen skal forelægges for Sundhedsstyrelsen, hvis det ud fra lægeattesten vurderes, at du ikke længere har de fornødne kørefærdigheder, og derfor ikke uden videre kan få fornyet kørekortet. Politiet kan da forlange, at du skal gennemføre en vejledende helbredsmæssig køretest.

Vær i god tid

Fornyelse af kørekort sker hos kommunens Borgerservice. Der kan være ekspeditionstid på kørekortet, så husk at henvende dig, før dit kørekort udløber. I øjeblikket kan der forventes ekstraordinær lang sagsbehandlingstid.

Når ansøgningen om fornyelse er afleveret udstedes et midlertidigt kørekort. Hvis du har brug for at kunne køre bil udenfor Norden i den periode, du har et midlertidigt kørekort, kan dit kørekort efter anmodning fornys foreløbigt for en periode på tre måneder. Der udstedes så et foreløbigt kørekort i EF-format, som kan anvendes i hele EU/EØS. Det er ulovligt at køre bil uden et gyldigt kørekort, så husk at ansøge om fornyelse, inden kortet udløber.

Hvis du søger om fornyelse mere end tre år efter, at gyldighedstiden er udløbet, skal du bestå en kontrollerende køreprøve, inden du igen kan få kørekort.

Kørekort eller ej

Sommetider kan familie eller omgangskreds være utrygge ved om en ven eller et familiemedlem fortsat bør have kørekort. For mange ældre er bilen dog vigtig både i forhold til praktik i hverdagen og muligheden for at bevare sociale relationer. På Ældre Sagens hjemmeside kan du læse mere om den svære beslutning om, hvorvidt kørekortet skal opgives.

Kørekort fra 2013 og frem

Kørekort erhvervet efter 19. januar 2013 fornys administrativt hvert 15. år, indtil bilisten fylder 75 år. Det gælder også, hvis du får nyt kørekort, fordi det gamle er blevet væk eller beskadiget. Der vil blive tale om en administrativ fornyelse. Kørekortet skal afleveres med et nyt foto og en ansøgningsblanket.

Øvrige kategorier 

Kørekort ud over til bil og MC, skal fornys efter følgende regler (alder ved udstedelse af det nye kørekort). Er ansøgeren fyldt:

  • 70 år, men ikke 71 år: Fire år
  • 71 år, men ikke 72 år: Tre år
  • 72 år, men ikke 80 år: To år
  • 80 år: Et år

Dette gælder for kategorierne: C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring. Der skal ved fornyelse af kørekort i disse kategorier altid afleveres lægeattest.

SE OGSÅ: Kategorier for kørekort

Tabt eller stjålet

Har du fået stjålet eller har du tabt kørekortet, kan du få erstattet kørekortet med et såkaldt duplikatkørekort.

LÆS MERE: Duplikatkørekort

FDM anbefaler også:

Alt om kørekort

Gå ikke glip af bilviden og gode tilbud

Få bilnyheder, gode råd om vedligeholdelse af bilen samt aktuelle tilbud fra FDM.

FDM netbutik

Stort udvalg af udstyr til bilen

FDM netbutik

Stort udvalg af udstyr til bilen