Upræcis lovgivning har ført til nye regler

I Tyskland har lovgivningen hidtil været sådan, at man har skullet have dæk på sin bil, som passede til vejr- og vejforholdene. I praksis har det været tolket således, at man har skullet køre med vinterdæk i vintervejr. Men en dom tidligere på året fastslog, at teksten i lovgivningen hidtil har været for upræcis i forhold til, hvad der var vintervejr, og hvilke krav der var til dækkene. Derfor har det tyske parlament vedtaget en ny lov, hvor ordet vinterdæk er nævnt og defineret, ligesom begrebet vintervejr er præciseret.

De nye regler
De nye regler siger, at når der er sne, snesjap, frost eller is på vejene, så må man kun køre med dæk, hvor slidbanen, slidbanesammensætningen eller dækkets struktur er beregnet til kørsel i vinterføre. I praksis betyder det, at der er et decideret forbud mod at køre på sommerdæk i vinterføre, og at man i vinterføre skal køre med vinterdæk mærket med M+S og et snefnugssymbol eller helårsdæk mærket med M+S.

De nye regler kræver ikke vinterdæk fra en bestemt dato. Kravet om kørsel med vinterdæk er fortsat bestemt af vejrsituationen. FDM anbefaling er, at man sætter vinterdæk på sin bil, når den første frost sætter ind.

Bøde
Med den nye lov hæves straffen for at køre på sommerdæk, når der er sne, snesjap, frost eller is på vejene. Overtrædelse af den nye lov er en bøde på 40 €. Hvis man hindrer trafikken pga. forkerte dæk til vejrforholdene øges bødestraffen til 80 €.

Læs mere om vinterdæk i Tyskland