Bemærk: Denne nyhed er over et år gammel, og derfor kan visse af
oplysningerne være forældede.

Nyt oplæg viser vejen til smartere bilafgifter

FDM står bag nyt oplæg til, hvordan de høje danske bilafgifter kan lægges om, så danskerne får bedre biler.

De høje danske bilafgifter er dyre for både Danmark og danskerne og bør derfor sænkes og lægges om. Det mener FDM, som er medforfatter til et nyt oplæg, der giver bedre biler med smartere bilafgifter.

De høje danske bilafgifter er ikke bare en stor mundfuld for danskerne. Den værdibaserede afgift på biler går også ud over mobiliteten og sikkerheden på vejene, og så er den skidt for både klimaet og miljøet.

Derfor bør registreringsafgiften lægges om, så den baserer sig på bilens miljø- og sikkerhedsmæssige egenskaber og ikke som i dag på bilens pris.
Det mener FDM, Bilbranchen i DI og De Danske Bilimportører, som i et nyt fælles oplæg, ’Bedre biler på de danske veje’, viser vejen til, hvordan afgifterne kan lægges om.

LÆS HELE OPLÆGGET HER

Afgift bør afspejle omkostninger

”Registreringsafgiften gør det uforholdsmæssigt dyrt at være bilejer i Danmark. Men det er ikke kun afgiftens størrelse, der er et problem. Det er også måden, den opkræves på. I stedet for at beskatte bilens værdi bør registreringsafgiften lægges om, så den i stedet tager udgangspunkt i bilens sikkerhed og miljøegenskaber. Det vil fremme de biler, vi rent faktisk ønsker flere af,” siger adm. direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen og tilføjer:

”Vi så dog helst, at man sænkede afgifterne. Bilejerne betalte sidste år 45 milliarder kroner i skatter og afgifter. Et beløb, der langt overstiger de omkostninger, samfundet i øvrigt har ved bilismen.”

LÆS OGSÅ: Vismænd: Sænk bilafgifterne

Oplægget, der er blevet præsenteret for både skatteministeren og relevante politiske ordførere, offentliggøres samtidig med, at regeringen sidder og arbejder på sin 2025-plan for dansk økonomi, og hvordan et økonomisk råderum skal bruges frem mod år 2025.

Her har beregninger fra både ministerier og vismænd tidligere vist, at det samfundsøkonomisk er mest effektivt at sænke bilafgifterne.

LÆS OGSÅ: Glædelig og tiltrængt afgiftsnedsættelse

Gør afgiften løbende

Udover at omlægge afgifterne til en teknisk afgift, foreslår Bedre biler-oplægget, at registreringsafgiften gøres løbende.

”Køber man en ny bil i dag, skal man både betale for bilen og afgifterne på én gang. Det er uhensigtsmæssigt og gør det unødigt dyrt, fordi mange skal ud og låne til bilen. Derfor mener vi, at man bør gøre afgiften løbende og eksempelvis betales en gang om året. Det vil gøre det mere overkommeligt at skifte bilen ud og samtidig give folk bedre råd til andre ting, som igen vil skabe vækst i samfundet,” siger Thomas Møller Thomsen.

LÆS OGSÅ: Høj registreringsafgifte giver mindre velfærd

Gå ikke glip af bilviden og gode tilbud

Få bilnyheder, gode råd om vedligeholdelse af bilen samt aktuelle tilbud fra FDM.

15 kommentarer

  Opret ny kommentar
Rediger
 |  Skrevet af: Gert Olsen
#15Hej. Tak til Torben L. Kudsk for et godt svar.

Der er for så vidt ikke rigtig noget alternativ til lavere bilbeskatning. Jeg kan også godt huske - hjulpet lidt på vej - konklusionerne fra trængselskomisionen. Det ændrer sådan set bare ikke på at det er brugen - eller de ulemper brugen af bilen medfører for miljøet osv., som bør beskattes. Det er svært at forstå at det skal være forbundet med store løbende udgifter at have en bil stående i garagen.

Det er muligt at systemerne ikke findes, men beskatningen bør målrettes ulemperne (miljø, trængsel m.m.) - frygten for dobbeltbeskatning må ikke stoppe de bestræbelser - men nu nærmer vi os jo et politisk indlæg kan jeg godt se.

Vi kører iøvrigt pænt mange km. i familien - og har ingen tro på at det samlet set bliver billigere.
Rediger
 |  Skrevet af: Mads Bregenov-P...
#14Kære Gert Olsen #13

Tak for dit indlæg. I udspillet Bedre biler har vi rigtigt nok ikke fokus på road pricing.
Årsagen er, at det hverken på kort eller mellemlang sigt er en anbefalelsesværdig løsning. Dette blev grundigt afdækket under arbejdet i Trængselskommissionen, hvor FDM sad med i den særlige arbejdsgruppe, som netop undersøgte road pricing.

Når det forholder sig sådan, skyldes det, at der i dag ikke findes et fungerende system, og at omkostningerne ved alene at drive et sådan vil være op mod to milliarder kroner årligt. Det er primært kontrollen, der vil være meget dyrt. I Norge er der rigtigt nok bompenge i en række byer, men dette er vel og mærke ikke i stedet for bilafgifterne, men i tillæg til de meget høje norske bilafgifter. Der skulle vi nødigt ende - med en dobbeltbeskatning.

Spørger man de fremmeste trafikøkonomer i Danmark, vil svaret være, at der for nuværende ikke er trængsel nok i Danmark til at forsvare et dyrt road pricing system.

Det er dog værd at huske på, at vores forslag om at gøre bilafgifterne løbende vil være første skridt i retning mod road pricing. Med et sådan skridt vil vi være klar til at undgå dobbeltbeskatning, den dag teknologien er klar og rentabel.

Med venlig hilsen
Torben Lund Kudsk, afdelingschef FDM
Rediger
 |  Skrevet af: Gert Olsen
#13Hej - igen.. Nu er motor - det dejlige blad - dumpet ind i postkassen. Det ville nu være dejligt at få FDM på banen for at høre de argumenter der er for ikke at indføre roadpricing - eller for ikke at lade roadpricing indgå som en del af forslaget for omlægning af bilafgifterne. Jeg ved godt, at der ikke er fuldt udbyggede systemer, som fungerer tilfredsstillende, - men nu kører jeg en del - erhvervsmæssigt - i Norge, - og de kan altså godt finde ud af det mens de venter på IC4 udgaven. Indrømmet, det er lavteknologisk - men det virker. Alt andet lige, er det brugen af bilen, der påvirker slitagen på vejene, antallet af ulykker (og det er dyrt), CO2 udledningen, - og så er der jo lige den finte at HVIS antallet af kørte km. falder kunne man spare en hel del på udbygningen af vejnettet - og hvis det ikke gør kommer pengene jo i kassen. Det virker i hvert fald lidt mærkeligt at man har systemer til nummerpladegenkendelse, men ikke systemer til at kunne opkræve roadpricing. Hmm - Det er vist politik - og det kan være rigtig svært at forstå. Men kære FDM, kom med jeres (som jo bør være medlemmernes) holdning til at beskatte brugen af bilen kontra det forslag, der er lagt frem.
Et eks.: Med de nummerpladegenkendelsessystemer vi kender må det være muligt at registrere hvornår/hvor jeg kører ind på motorvejen og hvor jeg kører fra, - 85 km = X kr/ører. Hvis jeg har givet 350.000 for en rigtig fin Audi A6 har jeg ikke helt så meget imod at betale lidt for at bruge vejene. Overvågning? uha, ja - men nu bliver vores nummerplader jo ligesom registreret/genkendt en del steder allerede (og nej, her tænker jeg ikke på P-vagterne).  
Rediger
 |  Skrevet af: Michael Kreutz
#12#7.
Ja det er der faktisk flere der har gjort.
Så vidt jeg husker blev konklusionen, at en halvering af afgiften ville være provenuneutral, og en total fjernelse ville koste mellem 3 og 6 milliarder. Småpenge i mine øjne.
Rediger
 |  Skrevet af: Hans Erik Jensen
#11de afgiftsomlægninger bliver der ikke noget af . Politikkerne er ikke dygtige nok til at kunne overskue en omlægning . det er bare meget nemmere at patte en stor stak milliarder som nu , og så snige afgifterne op
hen ad vejen.
De danske politikkere er meget afhængige af lobbyister , da de er blottet for viden og visioner , og deltager meget gerne i lobbyisternes arrangementer med hele familie , og så lytter de til alle de guldkorn der falder af.

Se bare med el og hybrid , vi tudes ørene fylde af grøn omlægning , og så lukker man nærmest af for udvikling i biler der er grønne. Men sprørgsmålet om hvor grønne bilerne er , produktionen sviner bare et andet sted.

Om 20 år futter vi stadig rundt i vores små farlige potter , og skeler misundeligt til skattespekulanten og hans flotte dollargrin , som vi også har betalt.

god sommer til alle
Rediger
 |  Skrevet af: Jens Kristoffer...
Quoting: Thomas Vinding Petersen
#10Nå, så en dieselbil forurener ikke mere end en benzin. Jeg har vist hørt andet det sidste år.
Rediger
 |  Skrevet af: Per Christiansen
#9Pas nu på: bilfabrikkerne lyver om bensin/dieselforbrug, det gør de også mht. CO2. Det skal være en uafhængig organisation der foretager målingerne, og da afgitsspørgsmålet er dansk bør målingerne foretages i Danmark.
Per Christiansen.
Rediger
 |  Skrevet af: Svend E Mølgaard
#8Jeg har læst hele publikationen. Og jeg er helt på linje med Gert Olsens kommentar. Jeg forstår ikke rigtig FDM´s logik i argumentationen. OK, jeg er heller ikke for den værdibaseret afgift.
Men det er useriøst af FDM m.fl. at bruge argumenter som miljø, klima, sikkerhed, trængsel, trafikulykker, vejslid og samfundsomkostninger i øvrigt, - uden at kæde det direkte i sammenhæng med det antal km / tid bilen kører på vejene, - altså brugen af bilen.
Det er ubetinget km-faktoren der tæller. Hjemme i garagen skaber bilen vel ingen problemer eller samfundsomkostninger? Her bør den alene være belastet af en evt. kaskoforsikring. Alt andet bør logisk set være rent afhængig af km / tid / sted.
Det ville også motivere til en mere hensigtsmæssig adfærd i transportmønsteret og valg op mod offentlig transport.
Jeg savner i denne debat meget at FDM seriøst og fremtidsrettet gik ind i omlægning af alle bilafgifter til brugsafgifter, - altså intelligent Road Pricing. Logikken vil jo forhåbentlig sejre til sidst, så hvorfor ikke begynde nu med at gøre afgifterne brugsrelaterede i stedet for at bruge energien på forslag der er ulogiske, kortsigtede og slet ikke kommer hele vejen rundt om problematikken.
Rediger
 |  Skrevet af: H. P. Bech
#7Politikerne har kun en vinkel på dette spørgsmål, og det er de kr. 45 milliarder, som hentes hjem på biler og kørsel. Omlægninger, der er "provenuneutrale", er nemmest at få taletid på. Hvis man er ude på at reducere provenuet, eller hvis en reduktion kan være en konsekvens af en omlægning, så bliver det meget svært at komme igennem. "Hvor skal pengene komme fra?" vil der blive spurgt.

Personligt så jeg gerne, at vi fjernede registreringsafgiften (2016-provenu ca. 20 milliarder) og blev et land ligesom Sverige og Tyskland (selv om jeg for det meste kører i tog), men jeg må erkende at have svært ved at pege på, hvor pengene til at fylde hullet i statskassen skal komme fra. (Nettoeffekten bliver næppe et provenutab på de fulde 20 milliarder, men den øgede købekraft kan næppe finde et andet område, der er så hårdt beskattet). Er der lavet et regnestykke på nettoeffekten af at fjerne registreringsafgiften?
Rediger
 |  Skrevet af: Jan S. Andersen
#6Jeg finder det grotesk, at FDM promoverer en omlægning. En afvikling af den forhadte og asociale registreringsafgift over en årrække vil være at foretrække. Sidste år indbragte afgiften ca 30 milliarder. Ud af et samlet statsbudget på 1040 milliarder er det faktisk forsvindende lidt. Besparelser på (over)administrationen af vores samfund sammen med en lille generel skattestigning skulle nok kunne "financiere" den totale fjernelse af registreringsafgiften.

Indsend kommentar

  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Tilladte HTML tags: <a> <p> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><span><div><br />
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.
  • Filter for image paths to CDN URLs

Yderligere information om inddataformater

FDM netbutik

Stort udvalg af udstyr til bilen

FDM netbutik

Stort udvalg af udstyr til bilen