Resultaterne understøtter analyser fra både COWI og Institut for Miljøvurdering, der tidligere har regnet på effekterne af en betalingsring.

FDM er uforstående overfor ønsket om at etablere en betalingsring, når den ikke kan begrundes i hverken trængsel eller miljø. Og da der ikke er planer om at give bilpendlere alternativer før betalingsringens etablering, kan betalingsringen derfor kun ses som en meget dyr skatteopkrævning. En skatteopkrævning, der tilmed har den uheldige effekt, at den vil skade mobiliteten og dermed væksten i hovedstadsområdet.

FDM står derfor tilbage med den fornemmelse, at betalingsringen kun gennemføres for at skabe et provenu, der kan bruges til andre formål. FDM har i den forbindelse noteret sig, at det planlagte provenu i København forventes at blive væsentligt højere end i fx Stockholm eller London, som også har indført betalingsringe. I den meget lidt differentierede takststruktur, som var fremme i valgkampen, var det også tydeligt, at ønsket ikke var at minimere trængslen, men nok nærmere at maksimere provenuet.

Betalingsringen er ikke midlet til at løse de trængselsproblemer, der er i hovedstadsområdet. Hvis man seriøst ønsker at gøre noget ved dem, skal fokus være på at bruge vejen mere intelligent, fx gennem GPS-baserede kørselsafgifter og en bedre timing af arbejdsliv og fritid. Samtidig ser FDM gerne, at overgangen mellem de forskellige transportformer bliver mere smidig, så bilen – som er nødvendig for mange familier – bekvemt kan suppleres af cykel, tog eller bus.

Læs mere om FDMs holdning til betalingsringen