Tyskland

Miljøzonerne i de tyske byer markeres med et Umweltzone skilt

I Tyskland har over 69 byer indført miljøzone, og der kommer stadig flere byer med i ordningen. Zonerne er indført for at begrænse udledningen af skadelige partikler i byområderne og  reglerne er opbygget efter et mærkningssystem, hvor der findes 3 typer miljømærker. Som udgangspunkt er det bilens alder, samt hvorvidt bilen kører på benzin eller diesel, der bestemmer, hvilket mærke bilen kan få.

Den enkelte bil kan få tildelt enten en gul eller grøn miljømærkat alt efter bilens forureningsniveau udfra gældende "euro" normer. En rød miljømærkat giver ikke længere adgang. 

Har bilen ikke en gældende mærkat, risikerer man en bøde på 40 Euro.

For at få en grøn miljømærkat skal bilen være en benzinbil produceret efter den 31. december 1992, eller en dieselbil produceret efter 31. december 2005.

Siden 2012 kræves der en grøn mærkat i Berlin, Bremen, Frankfurt, Hannover, Leipzig og Osnabrück.

Dog må udenlandsk indregistrerede biler køre i Berlin med gult mærke indtil udgangen af 2014.

Har man først anskaffet sig en miljømærkat, kan denne bruges i alle de byer, der har indført miljøzoner, og som accepterer den pågældende mærkatfarve. Miljømærkaten gælder ligeledes så længe bilen er indregistreret med det registreringsnummer, der er påført mærkaten.

Læs mere om reglerne for de tyske miljøzoner

Du kan købe en miljømærkat i FDMs netbutik og på FDMs testcentre, men ikke i rejsebureauerne.

Køb et miljømærkat til de tyske byer i FDMs netbutik

Italien

Hold øje med skiltet Zona Traffico Limitato

I Italien har mange større italienske byer indført restriktioner eller forbud mod kørsel i de historiske bykerner på visse tidspunkter.

Som udgangspunkt er det kun indbyggere eller personer med særligt ærinde, som kan få tilladelse til at køre i disse zoner inden for dette tidsrum. I de fleste byer gælder begrænsningen mellem kl. 8.00 og kl. 18.00.

Så hvis man kører i de berørte byer mellem kl. 8 om morgenen og 18 om aftenen, skal man være opmærksom på skiltningen (Zona Traffico Limitato - ZTL), der markerer grænsen til zonerne. Kører man ind i en zone, bliver ens nummerplade automatisk fotograferet, og er man ikke registreret med en tilladelse, får man en bøde, der så kommer ind ad brevsprækken, når man er kommet hjem fra sin ferie. Vær også opmærksom på, at reglerne er forskellige fra by til by.

Har man behov for at køre ind i byerne, f.eks. hvis man er handicappet, så kan det godt lade sig gøre at få en tilladelse. Man skal dog selv søge hos de lokale myndigheder. Derfor rådes turister til at søge om hjælp til dette på f.eks. deres hotel.

Læs mere om reglerne for de italienske miljøzoner

Køb et Viacard til de italienske motorveje i FDMs netbutik

FDM forhandler ikke miljømærkater til italienske byer