Fælles toldregler i EU

I EU er der fastsat vejledende grænser for indførsel af alkohol og tobak købt i et andet EU-land. Men ud over disse grænser skal du kunne bevise, at disse varer er til eget brug. For øvrige varer er der ingen grænser, forudsat at disse varer ligeledes er bestemt til eget brug.

Nedenstående grænser er gældende ved indførsel af varer mellem to EU-lande, når der vel og mærke er tale om indførsel til eget brug. Det betyder at det kun er dig selv, medlemmer af din husstand eller dine private gæster, der benytter varerne.

Mellem EU-lande

Varer Mængde
Alkohol*  
Spiritus over 22% 10 liter
Hedvin under 22% 20 liter
Vin 90 liter
Øl 110 liter
Tobak, røgvarer og andre varer **
 Cigaretter eller  800 stk.
 Cigarillos eller  400 stk.
 Cigarer eller  200 stk.
 Tobak  1 kg
 Andre varer inkl. parfume, kaffe og te  ingen grænser

* I de fleste EU lande skal du være fyldt 17 år for at få lov til at indføre alkohol. I Danmark skal du være fyldt 16 år ved indrejsen, for at måtte indføre øl og vin med en styrke på op til 16,4 procent.
OBS! Alkoholprocenten på fx øl og bordvin kan variere ud over grænsen på 16,4 procent.
Aldersgrænsen for at indføre alkohol med en styrke fra 16,5, f.eks. hedvin og spiritus er 18 år.

** I de fleste EU lande skal du være fyldt 17 år ( i Danmark 18) ved indrejsen, for at få lov til at indføre cigaretter, cigarer, cerutter, cigarillos eller røgtobak.

Læs om toldregler for hele verden på Skats hjemmeside

Ikke-EU-lande til EU-lande, når varerne er til privat forbrug

Varer Mængde
Spiritus over 22% 1 liter
Hedvin under 22 % 2 liter
Vin 4 liter
Øl 16 liter
Tobak, røgvarer og andre varer*
 Cigaretter eller  200 stk.
 Cigarillos eller  100 stk.
 Cigarer eller  50 stk.
 Tobak  250 gr.
 Andre varer - For rejsende med fly og skib 3.225 kr
 Andre varer - For andre rejsende  2.250 kr

 Du skal være fyldt 17 år for at kunne indføre toldfrit spiritus og tobak til Danmark fra et ikke EU-land.

*Ved indrejse i bil fra et ikke EU land til Ungarn er det kun tilladt at indføre 40 cigaretter, 20 cigarillos, 10 cigarer eller 50 gr. tobak. Med fly gælder de alm. regler.

Varer i den interne EU trafik

I den interne trafik mellem EU-lande kan der ikke længere købes varer uden afgift, dvs. at der ved butikkens salg til den rejsende er betalt afgift af varerne ligesom ved køb i alm. handel i et EU-land.