Bøder

Politiet må ikke opkræve bøder på stedet

Mobil telefon og GPS

Man må ikke tale i mobiltelefon under kørsel, men mindre den er håndfri. Det er forbudt at indføre og bruge radar- / laserdetektor. Detektoren vil blive konfiskeret, og bøden er uden øvre grænse, dog beregnet ud fra ens indtægt.

Lygteføring

Alle motorkøretøjer skal køre med mindst nærlyset tændt døgnet rundt.

Promillegrænse

Promillegrænsen er 0,5

Vigepligt

Trafik fra højre har forkørselsret. Dog har trafik på hovedvej, køretøjer på skinner og udrykningskøretøjer altid forkørselsret.

Hastigheder

Vejkategori Hastighedsgrænse
Bymæssig bebyggelse 50 km/t
Landevej - bil og motorcykel 100 km/t
Landevej, bil m. campingvogn 80 km/t
Landevej - autocamper < 3.5t 100 km/t
Landevej, bil m. anhænger uden påløbsbremse < 3.5 t 60 km/t
Motorvej, bil og motorcykel 120 km/t
Motorvej, bil m. campingvogn og autocamper < 3.5 t 80 km/t
Motorvej, autocamper < 3.5 t* 100 km/t
Motorvej, bil m. campingvogn uden påløbsbremse < 3.5 t 60 km/t

*Hvis autocamperen er beregnet til det.

Fra oktober til marts nedsættes hastighedsgrænsen lokalt, men det fremgår altid af skitningen, hvor meget det er tilladt at køre. Derfor bør man altid, og især i vinterhalvåret, køre efter skiltningen.

Vejforhold

Hovedvejene er enten asfalterede eller belagt med oliegrus, som giver en god, fast vejbelægning. De vigtigste grusveje er generelt i god stand.

I Nordfinland må man i forårsmånederne være forberedt på hullede vejstrækninger på grund af frostskader. Om sommeren er der stor risiko for stenslag.

Skiltning

Finsk Dansk
Taksi Taxa
Lossifarja Færge
Kokeile jarruja Afprøv bremserne
Tulli Told
Aja hitaasti Kør langsomt
Tie rakenteilla Vejarbejde (konstruktion)
Päällystetyötä Vejarbejde (asfalt)
Kunnossapitotyö Vejarbejde (reparation)
Kaiteen korjaus Jernbaneoverskæring under rep.
Ajo Sallittu omalla vastuulla  Kørsel på egen risiko
Varo irtokiviü Pas på - løse sten
Käytä lähivaloja Skift til nærlys
Aluerajoitus Lokal hastighedsbegrænsning
Kelirikko Frostskader
Keskusta Centrum

Yderligere information
På det finske vejvæsens hjemmeside kan man se en liste over skilte med forklaringer på engelsk
http://www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/15945.PDF

Kørsel med påhængskøretøj

Vær opmærksom på om du lovligt må køre med din trailer eller campingvogn.

Læs mere om reglerne for kørsel med anhænger i udlandet

Trafikinformation

Det finske Vejvæsen (Tiehallinto) driver en informationstjeneste, som giver følgende oplysninger:

  • Vejr-og vejforhold
  • Anbefalede kørselsruter
  • Vej og anlægsarbejder
  • Færge fartplaner

Læs mere på
www.tiehallinto.fi/alk/english/

Vejradvarsler for Europa

Ulykke

Ambulance / brand 112
politi 112 (nummeret 10022 er ikke længere gyldigt)

Ulykker skal anmeldes til politiet, og hvis en udenlandsk bilist er involveret, bør det finske motorforskringsbureaue også underrettes:

Liikennevakuutuskeskus
Bulevardi 28
00120 Helsinki
tel. +358 40 450 4550/4660
fax +358 40 450 4696

Vejhjælp

Du kan ringe til AUTOLIITTO på tlf. +358 200-8080 hele døgnet.

Hvis man er kaskoforsikret, bør man altid ringe til SOS International for at høre hvordan man skal forholde sig. Det er derfor en god ide at indkode SOS-nummeret +45 70 10 50 52 i telefonens hukommelse. Det gamle nr. +45 70 10 50 50 kan dog stadig brugespå +45 70105050, .

Læs mere om SOS International

Parkering

Det er forbudt at stoppe / parkere i venstre side af gaden, medmindre den er ensrettet.

I Finland bliver nogle gader desuden regelmæssigt rengjort, og det er forbudt at parkere i disse gader på dage, hvor de rengøres. Det fremgår af skilte, hvornår rengøringen finder sted. Biler, der alligevel står parkeret i gaderne, når de skal rengøres, bliver fjernet, og man skal betale en bøde for at få sin bil igen.

Handicapparkering 

Handicapskiltet er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer og har således gyldighed i alle EU-lande. Der er foto og underskrift på kortets bagside. Kortet er personligt og skal følge ejeren, men kan til gengæld anvendes i enhver bil.

Med handicapskiltet i ruden kan du altså parkere på handicap-pladserne overalt i Europa. Du skal dog stadig være opmærksom på lokale regler.

Læs mere om handicapparkering i EU-lande

Se specifikke regler for handicapparkering i udlandet

Camping

Det er forbudt at campere / overnatte i nationalparker. Enkeltovernatning i telt er tilladt uden for offentlige campingpladser, dog kun med lodsejerens tlladelse.