Et dæk taber dæktryk med tiden. Det gør alle dæk. Derfor bør du som minimum kontrollere dæktryk på bilen en gang om måneden. Husk at reservehjulet også skal kontrolleres jævnligt.

Dæktryk har betydning for sikkerhed

Der er mange gode grunde til, at trykket i dækket skal være rigtigt. Først og fremmest er bilens køre- og bremseegenskaber meget afhængig af rigtigt dæktryk. Ved for lavt dæktryk er der en øget risiko for, at du mister kontrollen over bilen i en kritisk situation - f.eks ved en hård opbremsning. Dækkets levetid er også meget afhængig af korrekt dæktryk. Endelig er der også risiko for, at der opstår skader på dækket, hvis dæktrykket er for lavt. Det er især, hvis der køres med en tungt læset bilen på længere strækninger, hvor der også køres hurtigt. Det kunne f.eks være en ferielæsset bil med hele familien på motorvejen.

Automatisk dæktrykmåling fra 2014

Fra 1. november 2014 skal alle nye personbiler, der sælges i EU, være udstyret med det automatiske dæktryk overvågningssystem - TPMS. Biler, der er typegodkendt efter 1. november 2012 og frem, skal dog allerede nu være udstyret med TPMS. Der vil ikke blive krav om, at TPMS skal installeres bagudrettet.

LÆS MERE: Om automatisk dæktrykmåling - TPMS

Dæktryk har betydning for brændstofforbruget

Af hensyn til miljøet skal dæktrykket også være korrekt. Blot 0,5 bar for lavt tryk vil typisk øge brændstofforbruget med 2-3 pct. Et lille overtryk på 0,1 bar vil være til gavn for brændstoføkonomien uden at det går ud over dækkenes levetid og bilen køreegenskaber. Kører du 20.000 km om året betyder det en ekstra udgift til benzin på ca. 250 kr. om året, hvortil skal lægges en stærkt reduceret levetid for dækket. Er der tale om flere dæk med for lavt dæktryk, stiger udgiften tilsvarende.

Det rigtige dæktryk finder du i bilens instruktionsbog eller på en mærkat i tankdækslet på en dørstolpe eller lignende steder på bilen. Vær opmærksom på, at der er anvist højere dæktryk ved kørsel med læs og høj hastighed. På tankstationen kan der ofte opstå tvivl om, hvilken skala på trykmåleren der skal benyttes. Dæktrykket til en bil er som regel opgivet i bar, kPa eller psi. På trykmåleren er der typisk en rød skala, der viser trykket i bar og en sort skala, der viser trykket i psi. 1 bar = 100 kPa = 14,5 psi. Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene er kolde. Når trykket er kontrolleret, er det vigtig at ventilhætten skrues rigtig på, da snavs kan gøre ventilen utæt.

Egen måling af dæktryk

Du kan sagtens kontrollere dæktryk, selv om du ikke er i nærheden af en tankstation. Det gælder blot om, at anskaffe sig en pålidelig dæktrykmåler. FDM anbefaler, at du mindst en gang om måneden kontrollerer dæktryk.

For lavt dæktryk betyder at:

  • Dækket bliver for varmt, med risiko for skader
  • Bilen bliver ustabil ved manøvrering på grund af, at dækkens slipvinkler ændrer sig markant
  • Dækkene ikke kan overføre optimal bremsekraft. På en moderne bil betyder det også, at ABS og ESC ikke kan præstere det optimale
  • Bilens brændstoføkonomi forringes på grund af større rullemodstand. Det koster op mod 13 pct. på brændstofforbruget, hvis bilens dæktryk ligger bare 0,5 bar under det optimale
  • Dækkene slides hurtigere

 DELTAG I AFSTEMNING: Hvor tit tjekker du dit dæktryk?

Brug denne tabel til at omregne dæktryk

Kilopascal (kPa) Bar Psi (lb/inch2) Kp/cm2
150 1,5 21,8 1,53
160 1,6 23,2 1,63
170 1,7 24,7 1,73
180 1,8 26,1 1,84
190 1,9 27,6 1,94
200 2,0 29,0 2,04
210 2,1 30,5 2,14
220 2,2 31,9 2,24
230 2,3 33,4 2,35
240 2,4 34,8 2,45
250 2,5 36,3 2,55
260 2,6 37,7 2,65
270 2,7 39,2 2,75
280 2,8 40,6 2,86
290 2,9 42,1 2,96
300 3,0 43,5 3,06

Vinterdæk

Det foreskrevne dæktryk til bilen skal hæves med 0,2 bar 

LÆS OGSÅ: Vinterdæk til bilen

FDM anbefaler også om dæk:

 

Mærkning af dæk

FDMs dæktest

Dæktryksmåler i FDM webbutik