Generelt når der er tale om køb i en internetbutik, vil du efter lovgivningen have en fortrydelsesret på 14 dage fra leveringen af varen. Den ret kan du benytte dig af ved at meddele det til internetbutikken inden for fristen. FDM anbefaler, at fortrydelsen gøres skriftligt. Når du har fortrudt, skal du have alle penge tilbage - herunder også de fragtomkostninger, som du måtte have betalt ved købet. En eventuel forlænget fortrydelsesret er frivillig for forhandleren. Når 14 dages fristen er overskredet, kan en forhandler derfor godt sætte visse betingelser for at fortryde købet.

Fortrydelsesret i EU

Du har fortrydelsesret, hvis du handler i et EU-land, men reglerne varierer fra land til land. Det er en god ide at undersøge, hvad fortrydelsesretten er i det pågældende land, før du handler. Der vil være tilfælde, hvor du er beskyttet af de danske regler, men andre tilfælde hvor lovgivningen i sælgers hjemland gælder. Fristen kan dog ikke blive kortere end syv hverdage, fra du har modtaget varen fra et EU land.

Modtagelse af varerne

Hvis du bestiller en vare på nettet, vil sælger typisk have oplyst på hjemmesiden eller i ordrebekræftelsen, hvornår du kan forvente at modtage din ordre. Er der ikke oplyst noget, skal sælger levere inden 30 dage. Hvis det er vigtigt for dig at have varen på et bestemt tidspunkt, bør du gøre opmærksom på det i forbindelse med ordreafgivelsen. Har du ikke modtaget varen på det tidspunkt, du forventede, kan du kontakte sælger og spørge, hvornår du kan forvente levering. Du kan også vælge at annullere handlen og kræve dine penge tilbage. Sælger må ikke være mere end 30 dage om at betale køber pengene tilbage.

Læs mere om rettigheder ved handel i andre lande på Forbruger Europa

Dansk hjemmeside – danske regler

Hvis sælger målrettet har markedsført sig mod det danske marked, er du beskyttet af de danske regler. Det vil dog altid være en konkret vurdering. En indikator for, at det danske marked er målgruppen og den 14 dages fortrydelsesret gælder, kan være, om priserne er i danske kroner, om der er tale om en dansksproget hjemmeside og om der leveres til Danmark.

Returnering eller bytte

Udgiften til at returnere eller ombytte dækkene, skal du som udgangspunkt selv betale. Er der dog noget i vejen med dækkene, er det sælger, der skal betale for disse udgifter. Forhandleren kan ikke kræve et bestemt beløb, hvis du selv på forsvarlig vis kan returnere dækkene på en billigere måde end sælgeren foreslår. Sælger har en oplysningspligt om sin leveringsadresse, så du på forhånd ved, hvor du evt. skal returnere dækkene til. Du kan bede forhandleren om et skriftligt tilbudt på returnering eller bytte, inden du afgiver bestillingen eller inden du eventuelt returnerer dækkene. Ønsker du ikke at gøre brug af tilbuddet, kan du vælge - efter aftale med sælger - at komme med dækkene.

Gode råd – når du vælger dæk

Når du køber dæk online, kan du være heldig at finde ellers udsolgte dæk eller få et andet godt alternativ. Det kan være en god ide, at holde sig til velkendte dækmærker, hvis du vil sikre, at du får et godt dæk. På nettet vil du kunne finde mange mærker, hvor nogle måske er mindre egnede til det danske klima eller af dårlig kvalitet. Når du køber online, bør du være omhyggelig med indtastningerne af blandt andet dimension, så du er sikker på, at det er de rigtige dæk, du får leveret. Husk også at beregne en eventuel omkostning til montering af dæk eller hjul efterfølgende.

Gode råd - når du handler på nettet

Husk at tjekke op på, at der reelt er tale om en seriøs hjemmeside. Meget billige vare kan være kopivarer. Tjek også sælgers oplysninger om dine rettigheder for levering, fortrydelse mv. inden du handler. Hvis dine rettigheder er indskrænkede, bør du overveje en ekstra gang, om du ønsker at bruge denne forhandler.

Hvis der opstår problemer med dit køb på nettet, kan du som medlem få råd og vejledning hos FDM, men FDM går dog ikke ind i sager, der vedrører udenlandske modparter. Her kan du hente hjælp hos Forbruger Europa

Kontakt FDM Rådgivning

Læs mere om dæk på fdm.dk