Hjul, der er i ubalance, forårsager vibrationer i bilens rat og undervogn. Det giver på sigt et unødigt slid af dækkene og bilens øvrige undervognskomponenter. På længere strækninger kan føreren af bilen også blive generet af vibrationerne og blive mere træt under kørslen.

Nye dæk

Der bør altid afbalanceres hjul, når der er blevet monteret nye dæk og efter lapning af dæk. Afbalanceringen af hjul bør desuden kontrolleres ved de første tegn på vibrationer.

Skift af hjul mellem vinter- og sommer 

Afbalancering af hjul ved skift mellem sommer/vinter og vice versa er som udgangspunkt ikke nødvendig, hvis der ikke har været oplevet vibrationer inden afmontering. I løbet af et dæks levetid vil det dog være fornuftigt at få fortaget en kontrolafbalancering, hvilket jo passende kan ske når hjulene alligevel er afmonterede.

Sporing af hjul

Sporing af hjul blandes ofte sammen med vibrationer eller rystelser i rattet. Sporing har dog intet med vibrationer eller rystelser at gøre, men derimod unormalt dækslid. Sporing har alene betydning for hjulenes stilling i forhold til hinanden.

FDM anbefaler også på fdm.dk

 

Alt om dæk

EU-mærkning af dæk

Styr på dæktryk