Hvis du har langt til og fra arbejde, har du ret til et kørselsfradrag (befordringsfradrag). Det er et skattefradrag, der bliver trukket fra ved opgørelsen af din skattepligtige indkomst. Du kan ikke trække dine faktiske transportudgifter fra. Dit kørselsfradrag bliver beregnet efter standardsatser. Hvilket transportmiddel du bruger på vej til arbejde har ingen betydning for størrelsen af fradraget. Kørselsfradraget beregnes ud fra, hvor langt du har til arbejde, hvor mange arbejdsdage du har i løbet af året og om du som pendler bor i en såkaldt udkantskommune. Hvis du som pendler benytter de faste forbindelser over Storebælt og Øresund, kan du foretage et særligt brofradrag.

Befordringssatser 2014

Her kan du se SKATs satser for befordringsfradrag og kørselsgodgørelse i 2013 og 2014. En grundregel er, at de første 24 kilometer af din transport til og fra arbejde ikke er fradragsberettigede. I 2014 er både fradrag og godtgørelse for befordring sat ned i forhold til 2013.
 

 Befordringsfradrag  2013 2014
0-24 km. intet fradrag intet fradrag

24-120 km.

2,13 kr. pr. km. 2,10 kr. pr. km.
Over 120 km. 1,07 kr. pr. km. 1,05 kr. pr. km.
Over 120 km - for visse udkantskommuner*
 
2,13 kr. pr. km
 
2,10 kr. pr. km.

 *Udkantskommuner frem til 2018: Bornholm, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Frederikshavn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Samsø, Svendborg, Tønder, Vesthimmerland, Ærø

SE OGSÅ: Takster for befordringsfradrag hos Skatteministeriet

Kørselsgodtgørelse  2013 2014
Kørsel til og med 20.000 km/år 3,82 kr. pr. km. 3,73 kr. pr. km.
Kørsel ud over 20.000 km/år 2,13 kr. pr. km. 2,10 kr. pr. km.

 

FDM anbefaler også om kørselsfradrag:

 

Befordringsfradrag hos Skatteministeriet

Beregn selv dit befordringsfradrag på SKATs hjemmeside

Se alt om afgifter på fdm.dk