Bliv medlem af FDM i dag

- og få en masse fordele til dig og din bil
Bliv medlem

Dit første kørekort

Du skal have både teori og praktisk køreundervisning, når du skal have dit første kørekort.

Du skal have køreundervisning hos en kørelærer, når du tager dit første kørekort. Undervisningen består af både teori og praktisk køreundervisning samt et førstehjælpskursus.

Du kan begynde køreundervisning tre måneder, før du fylder 18 år. Du kan dog tidligst tage teoriprøven, en måned før du fylder 18 år og den praktiske køreprøve fra din 18 års fødselsdag. For at få kørekort, skal du have et tilfredsstillende helbred. Bl.a. kan fysiske og psykiske handicap, syn og hørelse, epilepsi samt en række andre sygdomme påvirke muligheden for at få kørekort.

Afsøg markedet

Lad være med at kaste dig over det første og bedste tilbud om køreundervisning. Undersøg hvilke tilbud der er og vurder dem i forhold til hinanden. Kig på kørelærerens hjemmeside. Det er også en god idé at undersøge, om dine venner eller klassekammerater har erfaringer med de kørelærere, du overvejer at kontakte. 

Dumpeprocent

Det er ikke lige meget, hvor i landet du vælger at tage din teori-eller køreprøve. På politiets hjemmeside kan du se en statistik over dumpeprocenter gjort op på politikreds. Der findes dog ikke en statistik opgjort på enkelte køreskoler. I nogle politikredse er der også lange ventetider på at få en tid til den praktiske køreprøve.

SE OGSÅ: Politiets statistik over dumpeprocenter

Lynkursus eller ej

Det kan være fristende at overveje et lynkursus. Flere køreskoler tilbyder, at du ved en ekstrabetaling kan få kørekortet særlig hurtigt – måske endda på to-tre uger. Vær opmærksom på, at sådan et tilbud vil være betinget af at du består teori- og køreprøve første gang. Lever du ikke op til disse betingelser, ryger garantien for, at du kan få kørekortet på to-tre uger, og ekstrabetalingen kan dermed være spildt. Du skal stadig leve op til lovens krav om antal af lektioner – se neden for.

Pas på med forudbetaling

Overvej om det er en god idé at forudbetale for din køreundervisning. Du risikerer, at kørelæreren går konkurs, og så er alle dine penge tabt. Det gælder også, hvis du bliver uvenner med kørelæreren eller blot vil skifte køreskole, fordi du flytter til den anden ende af landet. Er pengene først betalt, har du ikke krav på at få dem retur, hverken helt eller delvist, hvis du selv vælger at stoppe på køreskolen midt i forløbet.. En del køreskoler forlanger forudbetaling for at give rabat på undervisningen. Bliver du bedt om at forudbetale, kan du i stedet oprette en bankgaranti som sikkerhed. De kørelærere, der betaler den ubrugte del af pakken tilbage, hvis du stopper på køreskolen, omregner det, du har brugt af pakken til normalpriser, så du alene får en forholdsmæssig mindre del tilbage.

LÆS OM: Bankgaranti på forbrug.dk

Dokumenter og opstart

Når du har fundet en kørelærer, skal du have vejledning om hele forløbet vedrørende undervisning, prøver og ansøgning om kørekort. Kørelæreren udleverer bl.a. et ansøgningsskema, som skal afleveres til Borgerservice sammen med:

  • en lægeattest fra din sædvanlige læge. Vær opmærksom på, at en lægeattest koster penge
  • bevis for at du har bestået et færdselsrelateret førstehjælpskursus
  • opholdstilladelse/bevis, hvis du ikke er dansk statsborger
  • et vellignende foto

SE OGSÅ: Regler for foto

Det skal du bestå

For at få kørekort, skal du have otte timers førstehjælp, teori- og køreundervisning:

Teoriundervisning

Teoriundervisningen foregår hos kørelæreren. Her får du gennemgået teorien, ligesom du kan få mulighed for at teste nogle teoriprøver. Du skal:

  • Min. have 29 lektioners teori
  • Bestå en teoriprøve, før du får lov at gå op til den praktiske køreprøve. Teoriprøven foregår hos politiet.

Du får besked, om du har bestået med det samme. Du må højst have fem fejl for at bestå teoriprøven til almindelig bil. Vær opmærksom på, at det koster et nyt gebyr, hvis du ikke består teoriprøven og skal til prøve igen.

TEST: Prøv en teoriprøve hos Dansk Kørelærer-Union

Køreundervisning

Du skal have:

  • Fire lektioner på en lukket bane, også kaldet ”kravlegården”
  • Min. 16 lektioner på de almindelige veje med en kørelærer ved din side.
  • Fire lektioner på køreteknisk anlæg, hvor du bl.a. lærer at undvige og køre på glatbane

Din køreundervisning skal være sammenhængende, følge lektionsplanen og må ikke være afbrudt i længere perioder. Holder du længere pauser risikerer du, at skulle begynde forfra på køreundervisningen.

Det er politiet, der står for den praktiske køreprøve. Inden for et år efter, at du har bestået teoriprøven, skal du have bestået den praktiske køreprøve. Til køreprøven vil du blive bedt om at gennemgå en del af bilens udstyr. Derudover skal du køre en tur med en køreprøvesagkyndig, som vurderer, om dine kørefærdigheder lever op til kravene til at kunne bestå køreprøven. Dumper du og skal til ny praktisk køreprøve, koster det et nyt gebyr.

Klage over kørelærer

Mener du at have grund til at klage over kørelæreren, undervisningsforløbet, betalingen eller andet, skal du først klage til kørelæreren. Får du ikke noget ud af det, kan du klage til Ankenævn for Køreundervisning.

SE OGSÅ: Ankenævn for Køreundervisning

FDM anbefaler også:

 

Trailerkørekort
Kørekortkategorier

Gå ikke glip af bilviden og gode tilbud

Få bilnyheder, gode råd om vedligeholdelse af bilen samt aktuelle tilbud fra FDM.

FDM netbutik

Stort udvalg af udstyr til bilen

FDM netbutik

Stort udvalg af udstyr til bilen