Reklamation over nye og brugte biler

fejl på bil

Hvis nye eller brugte biler, som er købt hos en bilforhandler, er behæftet med mangler, kan du reklamere til bilforhandleren og kræve, at han skal reparere bilen uden omkostninger for dig.

Man kan reklamere over forskellige former for mangler. Der foreligger en mangel:

  • hvis bilen ikke svarer til den betegnelse hvorunder den er solgt
  • hvis bilen ikke svarer til de oplysninger der givet om den i fx annoncer eller brochurer
  • hvis sælgeren har undladt at oplyse om forhold som han kendte eller burde kende til
  • hvis bilen i øvrigt er af en ringere beskaffenhed end man kunne forvente i forhold til pris, alder mv.

Afhjælpning af mangler

Du skal reklamere over bilen til den bilforhandler, der har solgt bilen. Bilforhandleren har en ret og en pligt til at afhjælpe manglerne uden omkostninger for dig. Det betyder imidlertid også, at du ikke bare kan lade bilen reparere på et andet værksted og så derefter forlange, at bilforhandleren skal betale regningen. Når bilforhandleren skal reparere, har han også en ret til enten selv at foretage reparationen eller til at bestemme, hvem der skal gøre det, hvis han ikke selv kan eller vil. Bilforhandleren har i hvert fald et forsøg til at reparere fejlen, men i praksis har han også flere forsøg, Der kan ikke entydigt angives hvor mange forsøg, da det også afhænger af fejlens karakter. Du har ikke i forbindelse med afhjælpning af mangler nødvendigvis krav på at forhandleren stiller en anden bil til rådighed for dig i reparationstiden.

Hæv købet eller afslag

Afhjælpes manglerne ikke ved disse forsøg, eller sker afhjælpningen ikke inde for rimelig tid, kan man ved den brugte bil kræve købet hævet eller kræve et passende afslag. Ved en ny bil kan man også kræve omlevering. Ophævelse af købet betyder, at du leverer bilen tilbage mod, at du får din købesum tilbage. I praksis kan der dog godt foretages et fradrag i købesummen, for den brug man har gjort af bilen i form af et beløb for ”nytteværdien”. Det betyder dog ikke, at det er forbrugeren, der skal bære risikoen for det værditab, der har været på bilen forårsaget af alder og almindelig slitage, men kun et mindre beløb for de kilometer man har kørt i bilen.

Tjek dine rettigheder

Hvis du kommer i en ophævelsessituation anbefales det, at du kontakter FDMs juridiske rådgivning for drøftelse af dine rettigheder og muligheder. Du skal dog være opmærksom på, at det ofte vil medføre et længere sagsforløb, hvis sælgeren ikke vil anerkende at ophævelsen er berettiget. Et afslag vil typisk komme på tale, hvis fejlen ikke umiddelbart lader sig afhjælpe, men samtidig har en sådan karakter, at man godt kan leve med den. Reparation på andet værksted må dog kun ske efter at der foreligger dokumenterede reklamationer til sælger, og han har afvist at foretage afhjælpning. Og ydermere skal du være klar over, at en sådan reparation kan forringe dine muligheder, da beviset for fejlen måske kan forsvinde ved reparationen. I den situation råder FDM også, at du kontakter den juridiske rådgivning, inden du iværksætter reparation på andet værksted.

Omlevering af ny bil

Hvis der er tale om en ny bil kan du kræve omlevering. Det gælder i tilfælde af, at den konkrete bil er behæftet med en mangel, som en anden identisk model ikke har. Også ved en omlevering tilrådes det, at du kontakter den juridiske rådgivning for at drøfte dine muligheder.

Reklamér skriftligt

Når du reklamerer til sælgeren skal du sikre dig bevis for din reklamation, og det gøres bedst ved at reklamere skriftligt. Det kan være ved anbefalet brev, e-mail eller telefax, og så skal du selv gemme en kopi af reklamationen. Du har også krav på, at sælger giver dig en beskrivelse af, hvad han har lavet ved bilen. Det kan eksempelvis være i form af en 0-faktura. Det gælder, uanset om det er garanti på en ny eller en brugt bil eller det er reklamation i henhold til Købeloven. Hvis der ikke kan opnås enighed med en sælger om en reklamation, kan du som medlem af FDM tage kontakt til FDMs juridiske eksperter for at høre nærmere om dine muligheder samt evt. assistance.

KONTAKT: FDM Rådgivning 

FDM anbefaler også: 

 

 Reklamation og garanti

Garantier på danske bilmærker

Indsend kommentar

  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Tilladte HTML tags: <a> <p> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><span><div><br />
  • Internal paths in double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or relative path.
  • Filter for image paths to CDN URLs

Yderligere information om inddataformater


FDM netbutik

Stort udvalg af bil- og campingudstyr
Back to top