Vægt: 9-36 kg
Alder: 1 til 12 år
Montering: Fremadvendt. Isofix og selemonteret


Autostol der klarer sig ringe ved selemontering, hvorfor køb frarådes, hvis stolens selemonteres.

Stolen klarer sig imidlertid tilfredsstillende ved Isofix-montering.

Nemt at montere og fastspænde barnet. Lav risiko for fejlmontering.

Yder god støtte af barnets ben og komfortabel siddestilling. Dog er udsynet fra stolen begrænset.

Gå til oversigten med autostole: Autostoletest 2012